AED ALERT™ HJERTESTARTER KONTROLLSYSTEM

PATENTERT KONTROLLSYSTEM FOR HJERTESTARTER
Vår hjertestarter er utstyrt med det unike og patenterte kontrollsystemet kalt AED Alert™. Vi er de eneste i verden som kan tilby dette og Safer Life Solutions AS ble valgt som eneste leverandør i Norden.

KONTINUERLIG OVERVÅKING AV HJERTESTARTEREN
Kontrollsystemet innebærer at alle våre hjertestartere er konstant online. Ved det minste avvik får vi varsling og kan umiddelbart kontrollere og utbedre en evt. feil.

GPS-SPORING
Hvis hjertestarteren blir flyttet fra sin registrerte faste lokasjon vil vårt system fange opp dette og samtidig automatisk oppdatere Hjertestarterregisteret.

OPPDATERING AV SOFTWARE
AED Alert™ vil også benyttes til å gjøre evt. oppgraderinger av hjertestarterens software.

Unikt kontrollsystem til hjertestarter

HVORFOR ER DETTE SÅ VIKTIG?
I dag fins det ca. 35 000 hjertestartere i Norge. Undersøkelser viser at hele 75% av disse kan faktisk være ute av drift uten at eieren er klar over det. Dette skyldes utgåtte batterier, elektroder eller andre årsaker.

Dessverre er dette et resultat av mangelfullt vedlikehold på hjertestarteren. Foruten å være en risiko og falsk trygghet er det også muligens i strid med Arbeidstilsynets tolkning av regelverket rundt vedlikeholdet en hjertestarter.

I dag fins det leverandører som tilbyr forskjellige typer serviceavtaler på hjertestartere for å løse dette. Ingen av de virker dessverre tilfredsstillende nok. Dagens løsninger er fremdeles basert på fysisk kontroll og denne foretas maksimalt 1 gang pr. år.

Med vårt kontrollsystem har vi en total oversikt 365 dager i året 24 timer i døgnet (døgnåpen supportlinje).

Heldigvis er det svært sjeldent behov for en hjertestarter, men den ene dagen behovet oppstår er det betryggende å vite at hvis du bruker en hjertestarter fra Safer Life så vil den fungere.

Vårt kontrollsystem er patentert og er et resultat fra evolusjonen av modellen som allerede er markedsledende på verdensbasis.

Vår misjon er at «vi skal levere Norges desidert beste priser på hjertestarter og hjertestarterkurs for å redde flere liv» og vår metode er å bruke den beste hjertestarteren i kombinasjon med de beste rutinene og prisene.

Vi har en prismodell hvor du kan anskaffe hjertestarteren fra kroner 0,-. Dette er vårt bidrag til å få utplassert flere livreddende hjertestartere i Norge. Les mer om vår laveste pris garanti på hjertestarter.