Rammeavtale for Norges Biljardforbund sine medlemsklubber

Ved å gi pasienten sjokk fra hjertestarter innen 5 minutter økes sjansen for overlevelse fra 14% til 75%. For hvert minutt som går reduseres sjansen for overlevelse med 10%. Gjennomsnittlig ankomsttid for ambulansen i Norge er 17 minutter.  Dette understreker viktigheten av å ha et tilstrekkelig antall hjertestartere og kunnskap om HLR i lokalsamfunnet.... Les mer

KJEDEN SOM REDDER LIV

Dette er et uttrykk som brukes innen akutt medisin, ikke bare i Norge, men som et kjent begrep i store deler av verden. Det som er spesielt er at du som «mann i gata» er den viktigste faktoren i denne kjeden som redder liv. Den består av fire deler, hvor de tre første kan utføres før autorisert helsepersonell ... Les mer

STRØM OG HJERTESTANS

Det er ikke mange år siden det å kjøre el-bil var hel utenkelig, tanken på de store batteriene, kostnadene og elendig rekkevidde gjorde at vi neppe tenkte tanken helt ut. Men, teknologien utvikler seg i en rakettfart, og i dag er det mange mange flere motorer og utsyr som drives av el-kraft, som for bare få år siden ble drevet av fossilt brennstoff.

Les mer

MEDIAKIT

Postet i HJERTESTARTER. Se hele arkivet
Alle bilder som brukes må være merket Safer Life Hjertestarter og linkes til https://saferlife.no eller underside. Bildene kan brukes av media og andre. [caption id="attachment_3563" align="alignnone" width="2048"] Safer Life Hjertestar... Les mer