FAGANSVARLIG

Even Guren Safer Life Solutions AS Fagansvarlig HjertestarterkursEVEN GUREN
even@saferlife.no
Mob: 950 91 113


ARTIKLER
Slik bruker du en hjertestarter
Krav til bruk av hjertestarter og HLR

Faglig ansvarlig DHLR instruktører Hjertestarter Hjertestarterkurs Fagansvarlig Hjertestarterkurs

 

 

 

 

 


Gjennom åtte år som offiser og lagfører i internasjonale operasjoner har jeg planlagt og gjennomført mange skarpe oppdrag. I planleggingsprosessen var det viktigste for meg som ansvarlig å forsikre meg om at alle kom like hele hjem. Vi har et stort forbedringspotensial på førstehjelp og respons i forhold til hjertestans og hjerneslag i Norge.

I et sammensatt team som har trent og øvd på krisehåndtering, sikkerhet, evakuering og førstehjelp blir man ikke redd. Realistisk og ekte trening i forkant styrker tilliten til laget, prosedyrene og evakueringskjeden.

Min visjon som fagansvarlig i Safer Life Solutions er å gjøre det enklere å redde liv. Vi etterstreber å kun bruke erfarne og sertifiserte instruktører, som jobber med liknende problemstillinger i sitt daglige virke – ambulansearbeidere, redningsmenn, sykepleiere etc.

Jeg har også et sterkt ønske om å bidra til å gjøre flere hjertestartere tilgjengelige i Norge – disse redder liv!

Det er ekstremt viktig å korte ned tiden fra pasienten faller om til varsling og iverksetting av DHLR.

Jeg mener flere bør kunne DHLR og at temaet må ufarliggjøres slik at lekfolk tør å bidra når det trengs.

SERTIFISERINGER OG ERFARINGER:
Sertifisert førstehjelpinstruktør nivå 2
Lagfører QRF Internasjonale operasjoner
Nestkommanderende nasjonal innsatsstyrke
Utdanningsansvarlig nasjonal innsatstyrke
Forsvarets sanitet modul 3 (TCCC)
Care under fire (TCCC)
CAC (Combat after capture) FSES
Sertifisert øvingsleder
Militær ledelse og pedagogikk
Ledelse i praksis og egenutvikling

VIDEOER
Hjertestarterkurs og Førsthjelpskurs på nett (utdrag)