HVA SKJER I KROPPEN UNDER ET HJERTEATTAK/HJERTEINFARKT?

Hva er et hjerteattak?

Et hjerteattakk årsakes av brå stans i oksygen og blodtilførselen til hjertet. Den vanlige årsaken til et hjerteattak er åreforkalkning og kolesterolavleiringer. Dette er de hyppigste grunnene til at et hjerteattak oppstår.  Når denne tilførselen av blod og oksygen er redusert over en viss periode, vil deler av hjertemuskelen dø. Hvis dette oppstår vil det få alvorlige konsekvenser og i vesentlig grad svekke hjertemuskelen. I så tilfelle kan det også medføre forstyrrelser i hjerterytmen (hjerteinfarkt), også kalt ventrikkelflimmer.

 

Hurtig reaksjon er livsviktig

Man skal umiddelbart oppsøke medisinsk assistanse hvis man mistenker symptomer som minner om hjerteattak. De første 3-4 minuttene er ekstremt kritiske i forhold til død eller overlevelse. Hvis man starter HLR raskt vil sjansen for overlevelse øke dramatisk. Dette gir hjertet og hjernen en liten, men viktig, dose oksygen og det kan være tilstrekkelig inntil medisinsk hjelp er på plass.

I tilfeller av hjertestans tikker sekundene veldig fort i pasientens disfavør. En god hjertestarter vil ofte kunne vise om det har oppstått ventrikkelflimmer og da anbefale at pasienten skal få sjokk. Et sjokk fra hjertestarteren kan avbryte flimmeret og forbedre pasientens hjerterytme. HLR skal alltid utøves helt til ambulansepersonell overtar pasienten, dette også selv om sjokket fra hjertestarteren tilsynelatende har forbedret situasjonen for pasienten. Et sjokk fra en hjertestarter stanser faktisk hjertet. Hjertet vil så starte på nytt ved hjelp av elektroniske impulser dannet av Sinusknuten, forhåpentligvis nå uten ventrikkelflimmer.

Pasienten vil som oftest opereres innen få timer etter hjerteinfarkt for å begrense et eventuelt skadeomfang.

Hjerteattakk kontra hjerteinfarkt og hjertestans

Et typisk tegn på hjerteattak er smerter i brystet, kvalme, kaldsvette og personen føler seg meget uvel. En rask respons på disse symptomene bidrar til å stanse et hjerteinfarkt som kan medføre varig skade på hjertets muskel.

Et hjerteattak er første fase av et hjerteinfarkt, og et hjerteinfarkt kan føre til hjertestans.
Som tidligere nevnt er HLR og evt. bruk av hjertestarter (defibrillator) innen de første 3-4 minuttene essensielt for at pasienten skal overleve.