KAN JEG IKKE BARE VENTE TIL AMBULANSEN ANKOMMER?

Det norske ambulansepersonellet gjør en helt fantastisk jobb! Dessverre er det uunngåelig at det er en viss responstid før de kan ankomme ulykkesstedet.

I Norge tar det 3,1 minutter fra ambulansen har mottatt nødsamtalen til redningsmannskapet sitter i bilen. Det tar i gjennomsnitt 17 minutter før ambulansen ankommer i tettbygde strøk og opptil 30 minutter ute i distriktene. De har et krav om å ankomme innen 12 minutter i tettbygde strøk, men dette har vist seg nærmest praktisk umulig. Tall fra Helsedirektoratet viser at kun 3 av 10 ambulanser kommer frem i tide.

Under en hjertestans er de 4-5 første minuttene helt livsviktige for om pasienten skal overleve. Det må hurtig igangsettes HLR og aller helst skal det gis et sjokk fra en hjertestarter i dette tidsvinduet også.

Volumet på oppdrag for ambulansetjenesten har økt med 42% siden  2002. Det er derfor svært urovekkende at antall ambulanser har i samme periode sunket med 12%.

Med bakgrunn i ambulansens gjennomsnittlige ankomsttid, økt oppdragsmengde og redusert kapasitet forstår vi hvorfor det er så viktig at det utføres livsviktig assistanse fra publikum i påvente av ambulansens ankomst.

Derfor anbefaler vi på det sterkeste at det fins tilstrekkelig tilgang til hjertestartere og kunnskap om livreddende førstehjelp i ditt nærmiljø.

Utdrag fra vårt hjertestarterkurs på nett