FORSKJELLEN PÅ HELAUTOMATISK OG HALVAUTOMATISK HJERTESTARTER

Folk som vurderer kjøp av en ny hjertestarter, står overfor en beslutning om å velge en helautomatisk eller halvautomatisk variant. Hvordan velger du? Vi skal her forklare nærmere forskjellen på disse, samt gjennomgå fordeler og ulemper.

Mange uten medisinsk utdannelse har et bilde av hvordan man bruker en hjertestarter fra TV. Disse bruker utstyr beregnet for sykehus og dette er ikke lik metode som når legfolk skal gjøre det samme i en akutt situasjon som har plutselig oppstått i det offentlige rom.

Manuell hjertestarter på sykehus

En hjertestarter som derimot alle kan bruke er programmert til å gjenkjenne de 2 vanligste typene sjokkbare hjerteflimmer (ventrikkelflimmer og ventrikkeltachychardi).

Hjertestarteren analyserer pasientens hjerterytme og vil fortelle deg når et sjokk er nødvendig. Denne analysen erstatter vurderingen av en medisinsk profesjonell ved å bestemme om personen er i en dødelig hjerterytme, kalt ventrikulær fibrillasjon (eller en ustabil ventrikulær takykardi). Analysen som utføres er identisk på både helautomatiske og halvautomatiske hjertestartere.

Hvordan virker helautomatisk og halvautomatiske hjertestartere?

En halvautomatisk hjertestarter kan brukes av hvem som helst til å behandle noen med hjertestans. Brukeren trykker på-knappen og hjertestarteren vil begynne med talekommandoer. Brukeren vil plassere elektrodene som anvist slik at hjertestarteren kan starte sin analyse. Hvis et sjokk er nødvendig, vil hjertestarteren fortelle deg at du skal sørge for at ingen berører pasienten og deretter trykke på den blinkende sjokkknappen.

Brukeren har da tid til å sørge for at ingen berører pasienten når sjokket skal avgis. (Viktig!)

Å bruke en helautomatisk hjertestarter er akkurat som en bruke en halvautomatisk. Den store forskjellen er at en helautomatisk vil gi sjokket uten at brukeren trenger å trykke på sjokknappen.

Hva er fordelene og ulempene til hver?

– Kontroll av situasjonen

Det å havne i en akutt situasjon og måtte behandle en person med hjertestans kan oppleves som ganske kaotisk. Folk vil stå rundt og fortelle personen hva de skal gjøre, det kan være støy, familiemedlemmer kan være i sjokk og samtidig skal du kommunisere med 113 på telefonen mens kanskje du i tillegg utfører HLR.

Halvautomatisk hjertestarter. Klikk på bildet for å lese mer.

Hvis en person bruker en halvautomatisk hjertestarter har de selv kontroll over når sjokket skal avgis. Når hjertestarteren anbefaler å gi sjokk har personen tid til å sørge for at ingen berører pasienten før han trykker på sjokknappen. 

Ved å bruke en helautomatisk hjertestarter fins det ikke en garanti for at ingen berører pasienten når sjokket avgis. Hjertestarteren vil varsle før sjokket kommer, men brukeren har ingen mulighet til å stanse sjokket da maskinen selv avleverer dette. Brukeren vil kanskje heller ikke høre varsel fra hjertestarteren pga. støy. Hvis noen da berører pasienten kan sjokket medføre store skader for vedkommende. I tillegg vil styrken på sjokket bli redusert (lekkasje) og være til mindre hjelp for pasienten.

– Raskere behandlingstid

Jo raskere et sjokk er levert fra øyeblikket en person opplever hjertestans – jo bedre er sjansen for å overleve.

Retningslinjene til Norsk Recitusjonsråd (NRR) sier at et sjokk uansett ikke skal gis oftere enn maks hvert 3. minutt. (Gjelder ikke medisinsk personell som bruker en manuell hjertestarter). I retningslinjene til NRR er det heller ingen anbefalinger av helautomatisk fremfor halvautomatisk. 

Helautomatisk hjertestarter Powerheart G5. (Bildet er lånt av Cardiac Science)

Tiden man sparer på å bruke en helautomatisk hjertestarter, er med andre ord kun den tid det tar for redningsmannen som bruker en halvautomatisk å sikre at ingen berører pasienten før sjokknappen trykkes.

Når det er sagt så bruker også en helautomatisk noe lengre tid på å klargjøre for sjokk (ladetid) sammenlignet med noen halvautomatiske, så eventuelt sparte sekunder vil ikke være merkbart. 

Kostnad
En helautomatisk hjertestarter er dyrere enn en halvautomatisk hjertestarter i både innkjøp og vedlikehold. Batteriets levetid på omtalt helautomatisk hjertestarter er også kun 4 år, sammenlignet med 5-7 år for halvautomatiske.

Relatert artikkel
Pristest hjertestartere

Konklusjon

Vi, og de fleste andre innen vår bransje, anbefaler på det sterkeste at du velger en halvautomatisk hjertestarter fremfor en helautomatisk.

  • Du har kontroll over situasjonen med en halvautomatisk og det reduserer risikoen for at du selv eller noen andre blir alvorlig skadet av sjokket.
  • Det fins ingen studier som forteller at brukeren ikke klarer/tør å trykke på sjokknappen selv.
  • I det norske samfunnet er 99% av alle hjertestartere i det offentlige rom halvautomatiske. Tilnærmet alle hjertestarterkurs gir opplæring i disse, ikke helautomatiske hjertestartere.


Relaterte artikler

Hvordan virker en hjertestarter
Hvordan bruke en hjertestarter
Test av førstehjelpsutstyr

— — — —

Kilder:

Altra Medical artikkel

ECC Retningslinjer Del 4 Den automatiserte eksterne defibrillatoren – Nøkkelkobling i kjeden for overlevelse circulation 2000; 102: 1-60-I-76 doi: 10.1161 / 01.CIR.102.suppl_1.I-60

Et første verdensomspennende tidlig defibrilleringsprosjekt i en tysk by: 5-årige resultater av Bochum mot plutselig hjerteinfarktstudie; Christoph Hanefel – Scand J Traume Resuscitation Nødmedisin 2010: 18:31 Publisert online 2010 15. juni. Doi: 10.1186 / 1757-7241-18-31

Del

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Flere artikler