FREMTIDENS FØRSTEHJELPERE ER SERTIFISERTE!

NESTE GENERASJON FØRSTEHJELPERE

Samarbeidet mellom Safer Life og SSA (Studentforeningen for akuttmedisin for studenter ved OsloMet ved fakultet for helsevitenskap) begynner allerede å bære frukter.

Nylig ble 6 av deres studenter sertifisert gjennom et DHLR instruktørprogram i regi av Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) og Safer Life.

NRR er stiftet av Norsk Anestesiologisk Forening, Norsk Cardiologisk Selskap og Den norske Lægeforeningsspesialforeninger. NRR opererer blant annet som rådgiver omkring temaet resuscitering overfor Norsk Førstehjelpsråd og Den norske lægeforening.

Hensikten med SSA er å bygge broer på tvers av utdanningene, heve akuttmedisinsk kompetanse hos den enkelte og ikke minst skape gode erfaringer og minner!

Vi anser det som naturlig å benytte oss av neste generasjon førstehjelpere og er utrolig stolte over å ha fått vært delaktige til at hele 6 stykker av deres studenter nå er sertifiserte DHLR instruktører hos Safer Life!

(D)HLR har endret seg gjennom årene og nå benytter vi disse nyutdannede instruktørene til å formidle de mest oppdaterte teknikkene på en tydelig og ufarliggjørende måte.

Vår hjertestarter er også kjent som «neste generasjon hjertestarter» med unike og patenterte funksjoner.

Safer Life ser frem til å sende våre instruktører ut for å formidle livreddende kunnskap over hele landet..!

Kontakt oss for en dialog om hvordan vi kan bidra for å øke beredskapen hos din bedrift.