GRATIS FØRSTEHJELPSKURS TIL BARNEHAGER

Et av våre bidrag i den nasjonale dugnaden for å redde flere liv er å gi gratis kurs til barnehager. Nylig var vi hos Melløsparken Barnehage (Moss) og lærte bort livreddende teknikker som alle kan utføre i en akutt situasjon.

– Det var en fantastisk lærevillig gjeng som tok dette på største alvor, sier Even som var deres instruktør. Norge har et stort forbedringspotensiale når det gjelder førstehjelp og beredskap. Even har jobbet som lagfører og offiser i internasjonale operasjoner innen Forsvaret og er veldig fornøyd med at Melløsparken Barnehage grep sjansen da de fikk tilbud om dette gratiskurset.

Barnehagen stilte med 18 ansatte som alle bidro i dialogen og de praktiske øvelsene. Tema de gjennomgikk var DHLR, skadestedsledelse, forgiftninger, brudd, blødninger, brannskader og det var stor enighet om at dette var så absolutt prosedyrer som de kunne klare hvis behovet skulle oppstå.

Førstehjelpskurs barnehage

Instruktør i gang med gode dialoger med de ansatte i Melløsparken Barnehage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Relaterte artikler

Bruke hjertestarter på barn
Hvordan utføre HLR på barn og spebarn

Trening på hjerte- og lungeredning, samt andre livstruende skader er ekstremt viktig. Sjansen for at man havner i en situasjon hvor man får bruk for kunnskapen er liten, men det gjelder å være forberedt hvis det skulle skje.

Ved å følge kjeden som redder liv øker man sjansen for overlevelse dramatisk.

  1. Tidlig varsling til 1-1-3 (ambulanse) eller 116117 (lokal legevakt)! Kan utføres av: «mann i gata»
  2. Rask iverksettelse av hjerte- lungeredning! Kan utføres av: «mann i gata.
  3. Tidlig strømsjokk med hjertestarter! Kan utføres av: «mann i gata»
  4. God sykehusbehandling etter gjenopplivning! Kan utføres av: profesjonelt medisinsk personell

Er man i tvil, ring 113. De er der for å hjelpe og kan gjøre de mest kvalifiserte avgjørelsene på alvoret i situasjonen. Tiden er vår største fiende når det kommer til problemstillinger som f.eks hjertestans. Dessverre så venter vi ofte for lenge og dyrebar tid går tapt. Å kunne varsle AMK i tide og iverksette livreddende tiltak kan være forskjellen på liv og død. Når vi ser på hjertestans og prosedyre for DHLR så er dette meget krevende å mestre uten trening i forkant. Dette kan du lære på blant annet våre hjertestarterkurs.

Relatert artikkel Hva skjer når man ringer 113?

førstehjelpskurs barnehage

Melløsparken Barnehages ansatte trener på hjerte- og lungeredning

HLR PÅ BARN UNDER 1 ÅR

Sjekk om barnet er ved bevissthet
Si barnets navn mens du rister i det. Ved reaksjon kan du starte å behandle evt. skader og tilkalle mer hjelp. Ved ingen reaksjon er barnet uten bevissthet.

Ved ingen bevissthet
Sjekk at luftveier er frie og rop på hjelp om mulig.
• Underkjeven skal løftes frem med en finger og en annen mot barnets panne. Sørg for at hodet er i normal stilling.
• Lytt og se etter om barnet puster normalt i 10 sekunder. Plassèr øret ditt inntil barnets ansikt og se om brystet hever seg.
• Hvis barnet puster normalt, legg det i sideleie

Hvis barnet ikke har normal pust
Umiddelbart start med munn-mot-munn
• Du skal da dekke barnets munn og nese med din egen munn. Blås forsiktig til du ser barnets bryst heve seg i takt med innblåsningene.
• Husk å ta din egen munn bort for å tillate for utblåsninger før du gjentar 5 ganger.
• Hvis normal pust kommer tilbake, sjekk i 1 minutt før du evt. legger i sideleie. Ved fortsatt unormal pusst start kompresjoner.

Kompresjoner
• Gjør først 5 innblåsninger.
• Legg 2 fingre på bryst mellom barnets brystvorter.
• Press ned cirka 1/3 av brystkassens dybde 30 ganger (dette skal ta cirka 20 sekunder).
• Ring 113 og fortsett helt til ambulansen ankommer. (30:2)

Relatert artikkel Kan jeg ikke bare vente til ambulansen ankommer?

Sideleie
Legg barnet i dine egne armer med hodet mot din mage. Sørg for frie luftveier.