HJERTESTANS INNEN IDRETT

Hjertestans i idrett og agonal pusting

Det er nå publisert en meget interessant vitenskapelig artikkel i Tidsskrift for Den Norske Legeforening angående hjertestans i idretten. Plutselig hjertestans blant ungdom som bedriver regelmessig idrett er dessverre ikke en helt uvanlig årsak til dødsfall. Studien viser 6,8 dødsfall per 100 000 idrettsutøvere, og dette er høyere enn trafikkulykker, kreft og overdoser.

Noen norske eksempler på dette som skapte store overskrifter er Alexander Dale Oens død pga. koronarsykdom i 2012 og tidligere skiløper Ida Eides dødsfall under ett mosjonsløp i høsten 2018.

Studien er gjennomført med video og ett overraskende funn som ble gjort var at plutselig hjertestans hovedsakelig forekom ved lavintensitetsaktivitet.

Årsaker til hjertestans hos idrettsutøvere er mangelfullt forstått viser studien.

Det ble observert tegn og symptomer på 23 hjertestans, der fant de: plutselig kollaps fremover, øynene rullet bakover, krampelignende bevegelser og agonal respirasjon (snorkende, uregelmessig pusting).

Studien viser flere tilfeller at medisinsk personell bruker lang tid på å gjenkjenne hjertestans. Standard bør være at hjertestansofre ved sportsarrangementer får riktig behandling innen ett minutt. Tre av hjertestanstilfellene i amatøridrett fikk god behandling fordi en lærer, trener eller forelder nylig hadde vært på HLR-kurs.

Agonal respirasjon var den vanligste årsaken til feiltolket hjertestans i et materiale basert på nødsamtaleoppringninger i Oslo og Akershus. Antageligvis skaper agonal respirasjon forvirring blant hjelpemannskapet og forbipasserende om hjertestansen er reell. Også i denne studien fikk ofrene med agonal pusting forsinket behandling, og oftere ingen behandling. Tegnene er vanlige i en tidlig fase av hjertestans.

I flere av hendelsene kunne man observere mer enn ett tegn på hjertestans som skyldes akutt sirkulasjonssvikt. Ved å trene på å gjenkjenne hjertestans og forskjellen på Agonal respirasjon, kramper og normal pust vil HLR bli raskere iverksatt og sannsynligheten for overlevelse øke.

Slik unormal pusting er det største hinderet mot at 113-operatører skal kjenne igjen hjertestans når de blir oppringt.

Agonal respirasjon er også kjent som døende respirasjon, som er stadiet før døden inntrer. Agonal respirasjon kategoriseres som ikke-pustende og HLR skal iverksettes umiddelbart. Dette er noe man lærer på våres kurs, og det er viktig å ha jevnlig trening i dette. Som studien viser,  er det også en utfordring for medisinsk personell og gjenkjenne disse symptomene. Er man i tvil så er man ikke i tvil og man iverksetter HLR

Kursing

Som studien viser ble det gitt god behandling fordi en lærer, trener eller forelder hadde nylig vært på HLR kurs. Det burde utpekes 3 stk  Førstehjelpere på alle idrettsarrangement som minimum har kurs i (D) HLR og har tilgang til en hjertestarter for å sikre beredskapen ved større arrangement. 

Del

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Flere artikler