HJERTESTARTERREGISTERET – REGISTRER DIN HJERTESTARTER

Det offentlige hjertestarterregisteret er en hjertestarter oversikt som er tilgjengelig for alle AMK-sentraler (1-1-3). Det driftes av helsemyndighetene ved Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS). Hvis du registrerer din hjertestarter må du huske på å jevnlig oppdatere informasjonen.

HJERTESTARTER OVERSIKT

Økt antall hjertestartere og bedre vedlikehold av disse vil sammen med mer fokus på HLR vil redde flere liv fra hjertestans i Norge. I dag er det ca. 4000 hjertestans årlig utenfor sykehus i Norge. Av disse overlever kun 14% og vesentlig flere kan reddes. 

Til sammenligning har de i Danmark hatt et stort fokus på utplassering av flere hjertestartere og holde god oversikt med disse, samt regelmessig trening på HLR. De har også et godt utviklet hjertestarterregister. Disse tiltakene har dramatisk redusert antallet som ikke overlever en hjertestans. Der overlever nærmere 20% pga. deres satsning de siste årene. Ved lignende resultater i Norge vil det bety at hele 600 flere mennesker kan overleve en hjertestans i Norge hvert år (!). 

Det offisielle Hjertestarterregisteret til 113

Ved å registrere din hjertestarter i hjertestarterregisteret vil 1-1-3 se på et kart hvor bl.a. din defibrillator befinner seg og be en av de som bidrar i livredningen om å hente den. Registeret er også tilgjengelig som en gratis app for både iOS og Android brukere. Dette gir en god oversikt og er et mulig livreddende tiltak.

Hjertestarterregisteret til 113 må ikke forveksles med de andre kommersielle variantene som også fins. Det offisielle registeret ble lansert i April 2017 etter 2 års utvikling og planlegging.

Litt av problemet som ligger i de kommersielle registrene er kontrollrutinene på om de registrerte hjertestarterne deres faktisk er operative. Vi anbefaler derfor på det sterkeste å kun bruke det offisielle hvor det er strenge krav til kvalitetssikringen og har god oversikt med hjertestarterne. 

VI REGISTRERER OG OPPDATERER FOR DEG
Hjertestarterregisteret krever at du selv oppdaterer informasjonen om din hjertestarter minimum hver 6. måned, men dette er inkludert hos oss ved anskaffelse av en av våre hjertestartere. Vi gjør denne jobben for deg, i tillegg til å ivareta den operative statusen og sørge for at den alltid virker. I Hjertestarterregisteret er det registrert ca. 7000 hjertestartere, men dette utgjør ikke på langt nær
 alle hjertestartere i Norge. Det er derfor viktig at du registrerer din hjertestarter og bidrar til økt tilgang og oversikt av dette viktige apparatet. Den vil ikke bli synlig i systemet etter stengetid (bedrift) så bedrifter kan vurdere å plassere sin hjertestarter i utvendig skap? Den vil også forsvinne fra registeret hvis ikke oppdatert informasjon foreligger minimum hver 6. måned.

Vi anbefaler også at det årlig gjennomføres et hjertestarterkurs og minimum hvert 3. år gjennomfører et fullt førstehjelpskurs med praktiske øvelser. Denne kompetansen er utrolig viktig og en direkte årsak til å redde et liv ved en hjertestans.

 

Artikkel
Lurer du på hvordan en hjertestarter virker?
[contact-form-7 id=”2432″ title=”VIL DU BLI OPPRINGT? LEGG IGJEN DITT NUMMER”]

Del

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Flere artikler