HLR KONGRESS

Vi var selvsagt tilstede når Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) arrangerte sin årlige nasjonale HLR kongress mandag 26. og tirsdag 27. november 2018 på Thon Hotel Oslofjord i Sandvika. Dette er en kongress med fokus på akuttmedisin og gjenoppliving av barn og voksne. Det var et godt sammensatt faglig program med plenumsforelesninger, interaktive sesjoner og praktiske workshop innen et bredt spekter av faglige temaer og temaer relatert til gjenoppliving.

Noen av temaene som ble gjennomgått var:

  • Nyfødtresuscitering
  • GHLR
  • Diagnostikk under HLR
  • Overlevelse i Norge, blir vi bedre? Resultater fra Norsk hjertestansregister.
  • Norsk hjertestarterregister
  • Situasjonsforståelse og teamsamarbeid

Livredning har endret seg over de siste årene og det er viktig å være oppdaterte på de ulike temaene slik at vi igjen kan videreformidle de beste livreddende teknikkene på våre kurs gjennom våre NRR-sertifiserte instruktører.

Norsk Resuscitasjonsråd er stiftet av Norsk Anestesiologisk Forening, Norsk Cardiologisk Selskap og Den norske Lægeforeningsspesialforeninger.

NRR opererer blant annet som rådgiver omkring temaet resuscitering overfor Norsk Førstehjelpsråd og Den norske lægeforening.

Norsk Resuscitasjonsråd er også Norges representant i European Resuscitationråd (ERC) og Skandinavisk Resuscitasjonsråd.

Her jobbes det med kvalitetssikring av undervisningsmetoder, samt pasientbehandling etter utført HLR. NRR er også kontaktpunktet mot Helsemyndighetene.

Les mer om NRR.