HVA SKJER NÅR DU RINGER 113?

113 (AMK) redder liv, men vi må gjøre en innsats for at de skal kunne klare å hjelpe oss. Tiden er vår største fiende når det kommer til problemstillinger som f.eks hjertestans. Dessverre så venter vi ofte for lenge og dyrebar tid går tapt. Å kunne varsle AMK i tide og iverksette livreddende tiltak kan være forskjellen på liv og død. Når vi ser på hjertestans og prosedyre for DHLR så er dette meget krevende å mestre uten trening i forkant. Dette kan du lære på blant annet våre hjertestarterkurs.

 

Har vi råd til å feile i en slik situasjon?
Ved å øve realistisk og «prime» denne delen av hjernen til å automatisk varsle 1-1-3 og si Hvem – Hva -Hvor, samt iverksette HLR så kan man ha akkurat nok «muskelminne» til å ikke bli paralysert av sjokket som situasjonen gir og klare å iverksette riktige tiltak.

 

Når skal vi ringe 113?
Ved ulykker, alvorlig sykdom eller andre alvorlige hendelser der du trenger akutt skal du kontakte medisinsk nødnummer 113. Har du noen av disse symptomene skal du alltid ringe 113. Er du i tvil så er du ikke i tvil. Ring 113 og forklar situasjonen:

 

 • Nedsatt bevissthet
 • Ny oppståtte lammelser i ansikt eller arm
 • Plutselig og uforklarlig ustøhet
 • Nylig oppståtte språkforstyrrelser – utydelig tale eller finner ikke ord
 • Brystsmerter i mer enn 5 minutter
 • Bruk av hjertemedisin nitroglyserin gir mindre effekt enn vanlig.
 • Uventet ubehag i brystet- smerter og kvalme

Hva skal du si?

 • Hva du heter. Å høre sin egen stemme og navn er med på å roe deg ned i en stresset situasjon.
 • Hvor ringer du fra? Sted og adresse er viktig for at de skal komme til rett plass
 • Telefonnummer du ringer ifra. Dette er i tilfelle det blir brutt og for å sikre god kommunikasjon.
 • Beskriv situasjonen og symptomene. Hvis vi beskriver situasjonen og symptomene riktig så vil de informere nøyaktig om hva du skal gjøre.
Lytt til faktiske samtaler mellom innringer og AMK (obs. sterke scener)

Akuttmedisinsk kommunikasjons sentral Oslo (AMK).
AMK Oslo håndterer akuttmedisinsk nødmeldings- og kommunikasjonstjeneste for fylkene Oslo, Akershus og Østfold. Operasjonsområdet dekker ett variert geografisk område der populasjonen er 1,5 millioner innbyggere. AMK-Oslo koordinerer ett sted mellom 70-90 enheter hver dag. De håndterer også luftambulanseoperasjoner i Helse Sør-Øst og har i tillegg funksjon som Regional AMK-sentral ved ekstraordinære hendelser og situasjoner.
AMK Oslo har tilgang til døgnbemannet tolketjeneste som gjør det mulig å oversette mange språk mellom innringer og operatør.

 

Hvem er i den andre enden hos 113?
Det er 2 stykker som lytter til samtalen, de er trent i å håndtere slike samtaler og det er viktig og forholde seg rolig og lytte til hva de sier.  

 

 • Den ene «lytter», registrerer adresse og sender ut riktig ressurs på bakgrunn av hva du forklarer. (ambulanse/luftambulanse) De prater med deg og er trent til å guide deg i hvordan du skal gå frem i alle situasjoner.
 • Operasjonsleder koordiner tjenesten og er leder for mannskaper på vakt.
 • Medisinsk operatør

AMK består av følgende på vakt til en hver tid:

Operasjonsleder
Leder for de på vakt og koordinator 

Medisinsk operatør
Tar imot innkomne samtaler og behandler disse. Denne er som oftest en sykepleier og/eller ambulansearbeider med spesielt trening og sertifisering for jobben.

Ressurskoordinator
Styrer prioriteringer av de innkomne henvendelsene og foretar en fordeling til de korrekte instansene.

Luftambulansekoordinator
Koordinerer bruken av ressursene til luftambulansen. Er i kontakt med helikopteret gjennom hele prosessen.


Er jobben min gjort når jeg har ringt 113?
Det norske ambulansepersonellet gjør en helt fantastisk jobb! Dessverre er det uunngåelig at det er en viss responstid før de kan ankomme ulykkesstedet.

I Norge tar det 3,1 minutter fra ambulansen har mottatt nødsamtalen til redningsmannskapet sitter i bilen. Det tar i gjennomsnitt 17 minutter før ambulansen ankommer i tettbygde strøk og opptil 30 minutter ute i distriktene. De har et krav om å ankomme innen 12 minutter i tettbygde strøk, men dette har vist seg nærmest praktisk umulig. Tall fra Helsedirektoratet viser at kun 3 av 10 ambulanser kommer frem i tide.

Under en hjertestans er de 4-5 første minuttene helt livsviktige for om pasienten skal overleve. Det må hurtig igangsettes HLR og aller helst skal det gis et sjokk fra en hjertestarter i dette tidsvinduet også. Les mer om ambulansetjenesten.

Du og jeg må derfor hurtig sette i gang hjerte- og lungeredning (HLR) for å holde i gang flyten av oksygenrikt blod til de vitale organene før ambulansen ankommer. Hvis det fins en hjertestarter i umiddelbar nærhet skal også denne hentes og tas i bruk. Her er det viktig å påpeke at det skal gis minst 1 runde med 30 kompresjoner og 2 innblåsninger før hjertestarteren tas i i bruk. En hjertestarter er svært enkel å bruke, men ved å gjøre en omgang med HLR optimaliserer vi forholdene for hjertestarteren. Ved å gi sjokk fra en hjertestarter innen de første 3-5 minuttene økes sjansen for overlevelse uten varige skader fra 14% til 75%.

Et lite sammendrag fra vårt hjertestarterkurs på nett

Som en oppsummering for oss «brukere» av AMK-113 så er det vil jeg legge trykk på viktigheten av forberedelser før en ulykke.

 • Har du dekning?
 • Kan du adressen ?
 • Kan du basal HLR ?
 • Har du telefon alltid med deg?
 • Hvordan varsler vi fra en låst telefon?
  112 fungerer alltid fra låst telefon, men sjekk om 113 også gjør det.

 

Relatert artikkel Privat hjertestarter redder liv!

Del

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Flere artikler