KJEDEN SOM REDDER LIV

Postet i HJERTESTARTER, HJERTESTARTERKURS. Se hele arkivet

Dette er et uttrykk som brukes innen akutt medisin, ikke bare i Norge, men som et kjent begrep i store deler av verden. Det som er spesielt er at du som «mann i gata» er den viktigste faktoren i denne kjeden som redder liv. Den består av fire deler, hvor de tre første kan utføres før autorisert helsepersonell kommer til unnsetning. Her kan du se et sammendrag. For mer fyldig informasjon, sjekk vårt hjertestarterkurs på nett eller ute hos kunden.

Aldri vær redd for å varsle ambulanse (1-1-3) eller legevakt (116117) dersom du eller en i din nærhet plutselig får sterke smerter i brystet mer enn 3-5 minutter. Hvis det i tillegg oppstår stråling til armen, halsen og/eller magen og ryggen. Andre symptomer kan også være at man blir klam og kaldsvetter.  Det kan redde liv dersom du er rask med å varsle!

Om pasienten faller om, blir bevisstløs og puster unormalt er det du som er nærmest til å starte gjennomoppliving, og du har ingen tid å miste. All vitenskap og statistikk viser at godt gjennomførte brystkompresjoner, aller helst kombinert med innblåsinger (30:2) øker sjansen for å overleve med opptil 70 % prosent dersom først elektriske sjokket med hjertestarter blir gitt til pasienten innen de 3- 5 minuttene etter hjertestans inntraff. I dag finnes modeller som gjør at nettopp «mann i gata» kan bruke en hjertestarter relativt enkelt – hvilket betyr at de fleste kan være med å redde liv!

Aldri vær redd for å starte hjerte- lungeredning!

Finnes hjertestarter? Bruk den!

Det handler om:

1. Tidlig varsling til 1-1-3 (ambulanse) eller 116117 (lokal legevakt)! Kan utføres av: «mann i gata»

2. Rask iverksettelse av hjerte- lungeredning! Kan utføres av: «mann i gata»

3. Tidlig strømsjokk med hjertestarter! Kan utføres av: «mann i gata»

4. God sykehusbehandling etter gjenopplivning! Kan utføres av: profesjonelt medisinsk personell

Kjede redder liv

Visste du at..?

Hvis HLR og bruk av hjertestarter igangsettes raskt øker sjansen for overlevelse uten skader med 70%!

Ambulansetjenesten i Norge har 15% økt oppdragsmengde, men færre ambulanser på veien enn for 4 år siden. Disse dyktige folkene gjør så godt de kan, men færre ressurser gjør at de har måtte kutte ned på tilbudet over hele landet. Gjennomsnittlig ankomsttid i tettbebygde strøk er 17 minutter og hele 30 minutter i mer grisgrendte områder. Når vi vet at de første 5-6 minuttene og kjeden som redder liv er helt avgjørende for utfallet av en hjertestans, så er det opp til befolkingen å bidra i akutte situasjoner.

Relatert artikler:
Kan jeg ikke bare vente til ambulansen ankommer?

Hva skjer når man ringer 113?

Hva skjer i kroppen ved hjertestans?

 

Utdrag fra vårt hjertestarterkurs på nett