KRAV TIL BRUK AV HJERTESTARTER OG HLR

Even Guren Safer Life Solutions AS Fagansvarlig HjertestarterkursEVEN GUREN
even@saferlife.no
Mob: 950 91 113
Fagansvarlig

Hvilke krav stiller du til arbeidsplass/ organisasjon / samfunn?  Burde man ikke legge alt til rette for å redde liv? Kan man få ett bedre arbeidsmiljø og samfunn av en tryggere arbeidsplass?

MISSION FIRST – SAFETY ALWAYS

Som fagansvarlig i Safer Life ser det er privilegium å kunne tilby en arena for alle som ønsker at det skal bli en selvfølge å kunne Basal HLR, samt ha tilgang på en hjertestarter. 

Etter min tid som offiser så har jeg blitt overrasket over hvor liten interesse det er hos befolkningen når det kommer til denne kunnskapen. Jeg er også skuffet over den vanvittige prisen det koster å redde liv. Svært mange bedrifter og private har ikke anledning til å ta seg råd til denne kostnaden. Jeg er stolt av å være med på å gi en løsning på denne utfordringen. Det er vanskelig å ikke være inhabil, men jeg skal prøve å tone det ned. Jeg overlater leseren til å selv vurdere hvilken løsning de velger. Ta en titt på pristesten av hjertestarter og pristesten av hjertestarterkurs og gjør opp din egen mening – personlig er jeg ikke i tvil hvem jeg ville valgt.

Det burde være pålagt i grunnskolen og dette er noe vi alle har et stort samfunnsansvar for å få gjennomført. Etter min mening burde dette vært pensum i grunnskolen. Vi har alle et stort samfunnsansvar for å gjennomføre dette.

Det burde være pålagt i grunnskolen og dette er noe vi alle har et stort samfunnsansvar for å få gjennomført. Hvis vi et lite øyeblikk ser bort i fra krav til bruk av hjertestarter fra lovverket.

Som jeg pleier å si på mine foredrag: hvis dere nå visste at den dere var mest glad i fikk hjertestans i morgen kveld klokken 19:00. Og du ikke kan tilegne deg noe kunnskap angående HLR og hjertestarter innen den tid. Føler du deg klar? Denne personen kunne vært reddet med riktig prosedyre.

Jeg er livredd for at noen av mine nærmeste skal gå bort, og hvis det er min mor som ligger på gulvet foran meg så skal jeg vite at jeg har nødvendig kunnskap og utstyr tilgjengelig. Jeg KAN IKKE feile.

HVILKE TILTAK KAN VI GJØRE?  

  • Praktisk førstehjelp der vi øver på å mestre bruk av HLR og hjertestarter.
  • Emosjonell førstehjelp der vi snakker og lytter til hverandre og kanskje fanger opp symptomer som kan være livstruende.  Bry dere om hverandre. Eks. «Tilskuereffekten» Alle står og ser på og ingen griper inn.

Jeg blir direkte skremt når jeg snakker med mennesker som sier at de var på kurs for noen år siden, så de mener at de er tilstrekkelig opplært i HLR. De lærte også dette i førstegangstjenesten i år «18 pil og bue». De følger kanskje opp med «vi trenger ikke å gjøre innblåsinger og den starteren sier jo hva du skal gjøre»

Hjernen er en begrenset ressurs, den selekterer ut informasjon som er relevant for oss. Vi har dermed ikke kapasitet til å holde på informasjon som ikke tas i bruk. Hvem trener på HLR ofte nok? For å holde kunnskapen om å redde liv vedlike er det essensielt med repetisjon og øving for at det skal være godt lagret i hukommelsen, klart til å tas i bruk når sitasjoner oppstår!

Med umiddelbar iverksetting av «kjeden som redder liv» og sjokk fra en hjertestarter innen 3 minutter er sannsynligheten for overlevelse uten skader hele 75%! Til sammenligning, hvis det ikke blir igangsatt hurtig HLR og gitt sjokk fra hjertestarter synker sjansen for overlevelse med 10% pr. minutt! Når vi også vet at gjennomsnittlig responstid fra ambulansen i tettbebygde strøk er 17 minutter, så forstår vi hvor viktig det er at du og jeg trår til når det trengs!

Kjede redder liv

Vi må forstå at dette får vi ikke gjort raskt nok, det er umulig å få gjort det raskt nok, da hadde man hatt en pacemaker. Hver enkelt borger har hver sin oppgave i en førstehjelpssituasjon med hjertestans.

HLR er primæroppgaven og hjertestarter sekundær, under pågående HLR. Kombinert kalles dette DHLR og dette må vi gjøre sammen. En pasient med hjertestans vil ikke våkne av kun HLR.

Teknologien utvikler seg, prosedyrer endrer seg så et hjertestarterkurs er en arena for å øve så realistisk som mulig og tørre å feile. Man lærer av sine feil…på kurs. Vi kan ikke feile i det virkelig liv!

Pro-aktiv tankegang, «føre var» prinsippet er noe jeg savner i samfunnet generelt.

Tilgang til hjertestarter og ett enkelt kurs i HLR + DHLR hvert år gjør deg i stand til å «gjenopplive» eller vedlikeholde pasientens sirkulasjon inntil ambulansen er på stedet. Er ikke det minste vi burde klare?  Dette er IKKE vanskelig.

Derfor har vi som du ser på filmen våre tilbakemeldingsenheter som gjør deg bevisst på hvilket nivå du ligger på før og etter kurs.

Tilbakemeldingsenheten gir deg en 0-100% score basert på følgende parameter:

  • Hovedparametere som måles:
  • Riktig kompresjonsdybde
  • Riktig kompresjonsfrekvens
  • Full brystheving mellom kompresjoner
  • Minimale pauser mellom kompresjoner og ventilasjon
  • Tilstrekkelig ventilering

Teknologien utvikler seg, prosedyrer endrer seg så et hjertestarterkurs er en arena for å øve så realistisk som mulig og tørre å feile. Man lærer av sine feil…på kurs. Vi kan ikke feile i det virkelig liv!

Pro-aktiv tankegang, «føre var» prinsippet er noe jeg savner i samfunnet generelt.

Tilgang til hjertestarter og ett enkelt kurs i HLR + DHLR hvert år gjør deg i stand til å «gjenopplive» eller vedlikeholde pasientens sirkulasjon inntil ambulansen er på stedet. Er ikke det minste vi burde klare?  Dette er IKKE vanskelig.

Derfor har vi som du ser på filmen våre målbare instrumenter som gjør deg bevisst på hvilket nivå du ligger på underveis i kurset.

 

 

HVILKE KRAV STILLER DU TIL DEG SELV OG DE DU ER GLAD I? 

Når bedrifter bruker så mye penger på markedsføring, reklame og ikke minst sosiale sammenkomster – så burde i hvert fall sikkerheten i forhold til hjerte- og lunge redning, samt bruk av hjertestarter bli ivaretatt. Dessverre skjer det at i større organisasjoner blir dette fort glemt eller ikke fulgt opp ordentlig. 

Vår løsning sikrer dere tilbakemeldinger og kvalitetssikring i høyeste klasse. Målet vårt er å kartlegge kvaliteten på HLR-nivået deres – for så å øke nivået til det beste.  I tillegg er det utrolig viktig at hjertestarteren lokasjon og status hele tiden er oppdatert hos 1-1-3 (AMK), er tilgjengelig for samfunnet og ikke minst; at den virker!

Med hjertestarteren vil det være mulig å redde pasienten med god HLR + sjokk inntil ambulansen er på stedet med sin egen hjertestarter og det er fortsatt håp om å redde pasienten. 

Vil ikke alle ha denne tryggheten? Mitt verste mareritt er å ikke kunne utføre riktig HLR fordi jeg blir redd eller stresset for at jeg ikke vet hva jeg skal gjøre. Med kunnskap om Basal førstehjelp så kan du «ta ledelsen» og «starte HLR» med den visshet at dette kan du.

I følge Peter M Segnes begreper om” den lærende organisasjon» kjennetegner:

De fem disiplene:

De fem disiplene skaper fundamentet for å bygge og ivareta utvikling og læring i organisasjonen.

Systemtenkning

Systemtenkning er en brobygger mellom de andre disiplene. I denne sammenheng «Kjeden som redder liv»

Det skal øke evnen til å vurdere hvordan «DHLR» i en førstehjelpssituasjon virker inn.

Personlig mestring = «hands on prinsippet- gir trygghet»

Alle deltar på «hjertestarterkurs» og får vurdert og forbedret sitt eget nivå på «DHLR.

Mentale modeller = «Prat med hverandre og ufarliggjør»

Mentale modeller er holdninger som styrer vår måte å tenke på, hvordan vi oppfatter verden, holdninger innenfor organisasjonen, arbeidskultur osv.

Felles visjon = «Alle har samme forståelse for interne rutiner»

Det er viktig å skape en felles visjon i en organisasjon om å redde liv. Å skape felles visjon i en organisasjon er å skape ett felles bilde over organisasjonens misjon og målsetting. For å oppnå dette på en best mulig måte må man få samordnet individuelle visjoner og la arbeidstakere delta i prosessen.

Læring i felleskap: «Alle deltar på kurs»

Alle må kunne utføre de forskjellige oppgavene for man vet aldri hvem som blir pasienten.

 

TILTAK OG VIRKEMIDLER

Åpenhet

Forvarspreget tenking og defensive rutiner hindrer kontinuerlig og fruktbar utvikling av sunne arbeidsplasser. Det må være mulig å snakke åpent og ærlig om viktig spørsmål, angående risiko og førstehjelp. Her har mange også forskjellige problemstillinger som diabetes eller epilepsi som må komme frem til medarbeidere i tilfelle anfall.

Desentraliserte maktstruktur:

For å slippe løs menneskers engasjement bør man gi dem frihet til å handle, til å prøve ut sine egne ideer og være ansvarlig for at det skapes resultat. Man bør flytte styringsmakt nedover i organisasjons struktur, «gutta på gulvet» vet som regel hvor det er størst risiko og hvilken problemstilling de står ovenfor daglig. Kontra «papirkutt i toppledelsen.»

I en organisasjon vil det være ulike faktorer som påvirker læringsmiljøet, noen vil være hemmende, mens andre er fremmende.

Fremmende forhold:

Riktig nivå mellom budskap og mottaker. At det ikke blir for avansert slik at mottaker ikke får utbytte av stoffet og ingen mestringsfølelse fordi man ikke forstår budskapet. Dette løser vi ved å vektlegge både faglig kompetanse og formidlingsevnen til våre instruktører. For oss er det viktig å ufarliggjøre og forenkle temaet.

Trivsel i organisasjonen, uten trivsel vil ikke folk lære noe. Det er viktig å trives med man gjør for at man skal være mottakelig for, og interessert i den informasjonen budskapet innehar. Det er derfor viktig at den i bedriften som får ansvaret for dette området har litt frie tøyler. Frihet til å velge hvilket utstyr bedriften bør ha, samt hvor ofte det bør kurses.

Holdninger. En må ville lære noe for å lære. Holdninger til egenutvikling vil påvirke læring i en organisasjon som helhet. Ved å ha informative hjertestarterkurs og god formidlingsevne tilrettelegger vi for et godt læringsmiljø.

Motivasjon: De ansatte må ha en grunn til å lære, og et mål med det de lærer. Vårt felles mål er: å redde flere liv fra hjertestans.

Tillit. Det er lettere å lære noe hvis man føler man at man har tillit fra andre til å mestre den gitte oppgaven. Målet for våre kurs er at hver enkelt deltaker skal føle seg motivert og beredt til å gripe inn i en akutt situasjon.

Felles mål for hva som skal oppnås. Helt fra toppledelsen til de ned på gulvet. Ingen vits i at toppledelsen vil nå ett mål, men har ikke med seg de på gulvet som skal utføre jobben.

Omstilling etter tiden og sette nye krav.

Kommunikasjon er et viktig element i organisasjonen. Uten dette stopper læringen. Informasjon og tilbakemelding blir viktig i denne sammenheng. Vi tilbyr et svært godt nettbasert hjertestarterkurs som er utmerket til å bruke som innføring/og eller repetisjon innen dette viktige området. Det bør kommuniseres at bedriften ønsker at de ansatte repeterer så ofte som mulig.

Samtidig vet vi at igjennom flere studier av både ledere og arbeidstaker anser den daglige utførelsen av jobben og samarbeidet med kolleger som de viktigste kildene til ny jobbrelatert læring. Organisasjoner med allerede mye kompetanse er flinkere til å søke og tilegne seg ny kompetanse.

At man hele tiden har som mål å ligge ett steg foran. Dette gjør at man hele tiden søker informasjon og tilegner seg læring. Som igjen vil føre til organisasjonens eksistens, som blir det store målet. En sikker arbeidsplass er ofte en TRYGG arbeidsplass, noe som kan skape trivsel og læringsvilje, som igjen skaper villighet til å jobbe og tilegne seg kunnskap.

Det er lettere å lære noe hvis man får ett eierforhold til det man driver med, og får ta del i utviklingsprosessen, slik at man finner seg selv igjen i det man lærer og får til å sette dette i sammenheng.

Hemmende Faktorer:

Belastning som fører til at man ikke tar seg tid og energi til å tenke nytt

At nivået på budskapet er for avansert til mottaker. Skaper ikke mestringsfølelse som igjen blir demotiverende.

At organisasjonen lever i ett rosenrødt samfunn der man tror at alt er vel og bra, man kan alt og dermed ikke mottakelig for mer læring. Dette kan ofte gjenspeiles i organisasjonskulturen.

At folk internt i organisasjonen motarbeider hverandre og dermed ikke har ett felles mål.

Det krever ett minimum av kunnskap for å ha evnen til å tilegne seg ny kunnskap. Må lære det grunnleggende før man lærer mer avansert.

Suksess kan føre til at man blir lat og ikke ser mulighetene for ny læring

Liten toleranse for feiling kan hemme mulighetene for læring. Man lærer mest av sine egne feil.

Kultur kan være en hemmende faktor, eksempelvis vegring mot nye ting. Uttrykket «sånn har vi alltid gjort det» kan i enkelte tilfeller bli en begrensende faktor, og hindring for læring.

At ledere ikke er endringsvillige, noe som gjør til at det kan hemme eller stoppe læring. Men også hinder anvendelse av kompetanse som allerede finne blant de ansatte. Dette for at de er redd forandringer. Dette hindrer potensiell organisatorisk læring.

 

KONKLUSJON

Samfunnet har generelt et stor forbedringspotensiale på mange felt. Dessverre er livreddende førstehjelp ikke et felt vi kan «prøve og feile». Derfor er det ekstremt viktig at vi legger til rette for enkle og gode rutiner som dramatisk øker sjansen for overlevelse uten varige skader.

1) Skaff hjertestarter
2) Lær å bruke den
3) Lær enkel HLR
4) Tren jevnlig på punkt 2 og 3.

Så enkelt, men allikevel så «vanskelig» å få det norske samfunnet til å lære – at det eneste som skal til er fokus.

Del

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Flere artikler