NORSK RESUSCITASJONSRÅD

Vi er ekstremt stolte over å ha blitt tatt opp som medlemmer i Norsk Resuscitasjonsråd! Alle våre DHLR-instruktører vil utføre hjertestarterkurs i henhold til retningslinjer fra NRR.

Rådet (NRR) er stiftet av Norsk Anestesiologisk Forening, Norsk Cardiologisk Selskap og Den norske Lægeforeningsspesialforeninger. NRR opererer blant annet som rådgiver omkring temaet resuscitering overfor Norsk Førstehjelpsråd og Den norske lægeforening. Norsk Resuscitasjonsråd er også Norges representant i European Resuscitationråd (ERC) og Skandinavisk Resuscitasjonsråd. Her jobbes det med kvalitetssikring av undervisningsmetoder, samt pasientbehandling etter utført HLR. NRR er også kontaktpunktet mot Helsemyndighetene.

NRR medlem

Om European Resuscitationråd
Siden 1989 har European Resuscitation Council (ERC) gitt standarden for gjenopplivingsretningslinjer og opplæring i Europa og utover. Rådet består av 33 andre nasjonale resuscitationråd og noen av ERCs hovedaktiviteter er:

Vitenskap
ERC er medlem av den internasjonale forbindelseskomiteen for gjenoppliving (ILCOR), der ERC-eksperter bidrar aktivt til den verdensomspennende konsensus om vitenskaps- og behandlingsanbefalinger (CoSTR). ERC støtter og initierer også vitenskapelige studier relatert til gjenopplivning.

Retningslinjer
Basert på CoSTR publiserer ERC europeiske rehabiliteringsretningslinjer som er standarden for gjenopplivingstrening og trening i og utenfor Europa.

Opplæring
Et nettverk av nasjonale resuscitationråd, kursarrangører og instruktører gir gjenopplæringstrening for redningsmenn og helsepersonell. ERC definerer standarden for levering av kvalitetsopplæring og sertifiserer leverandører som vellykket gjennomfører et ERC-kurs.

Kongresser
Nyvinnende gjenopplivingsteknologi, kombinert med praktisk trening: møte de internasjonale eksperter på den årlige ERC-kongressen.

Offentlig oppmerksomhet
Alle kan gjenopplive. ERC etablerte den årlige “Hjertestarterdagen” (16. oktober) og oppfordrer fagfolk og publikum til å tilegne seg opplæring og trene på gjenopplivning.

Nasjonal representasjon
33 nasjonale resuscitationråd (NRC) representerer ERC på nasjonalt nivå. Hver NRC overvåker formidling av retningslinjer, trening og kvalitetskontroll i sitt respektive land.

Del

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Flere artikler