NORGES BESTE HJERTESTARTER

Det er vår påstand at vi har Norges beste hjertestarter og vi skal her begrunne hvorfor. Foruten å blir kåret til Best i Test i en pristest på hjertestarter, har vår egenskaper og tjenester som skiller seg ut fra de andre. Disse forskjellene kan ha stor betydning på utfallet av en hjertestans.

Noen kan tenke at èn hjertestartermodell ikke skiller seg ut fra en annen. I utgangspunktet kan man si at selve sjokket fra èn hjertestarter til en annen ikke er forskjellig – og dette er for så vidt korrekt (med noen unntak).  Forskjellene mellom billige hjertestartere og de mer kostbare ligger i kvaliteten, funksjonalitetene og tilleggstjenestene som kan/bør medfølge.

HVA KOSTER EN HJERTESTARTER?

Det er mulig å få kjøpt seg en billig hjertestarter til en pris rundt 10 000,- på nett. De dyreste ligger på rundt 20 000,-.  I tillegg kommer løpende utgifter på utskiftning av komponenter (batteri/elektroder osv.) Forskjellene blir mer synlige når man ettergår egenskapene til de forskjellige modellene. I tillegg er det forskjellige vedlikeholdsbehov og rutiner for håndtering av dette.

HAR DU TENKT Å KJØPE EN HJERTESTARTER?

Når man først kjøper seg en hjertestarter så medfølger det visse krav og et visst ansvar. Det er ikke et krav om at kun medisinsk personell skal kunne kjøpe/bruke en hjertestarter, men det er et krav om opplæring og vedlikehold av både hjertestarteren og kunnskapen for å bruke den. Dette tydeliggjøres i Internkontrollforskriften og kan oppsummeres på følgende måte:

 • Er det lovpålagt å ha jevnlig ettersyn og vedlikehold av min hjertestarter? JA
 • Er det lovpålagt å ha hjertestarterkurs? JA, det skal også friskes årlig opp.
 • Kan bedriften/eier gjøre dette selv? JA, men statistikk viser at det ikke er gjennomførbart.
 • Vil det redde flere liv om vi har kompetanse og en fungerende hjertestarter? JA

Hva betyr dette i praksis? Jo, du som bedrift/privatperson kan helt fint kjøpe en hjertestarter. Utfordringen ligger i ettersyn og ansvar for denne. Det er komponenter som må skiftes fortløpende og som oftest delegerer bedriften dette ansvaret innen HMS-avdelingen og/eller administrasjonen. Hva hvis vedkommende skifter avdeling eller slutter? Ofte faller da dette ansvaret «mellom 2 stoler» og blir ubevisst litt glemt. En hjertestarter er noe man (heldigvis) svært sjelden tar i bruk – og derfor er det fort gjort at den blir hengende på veggen..uten ettersyn.

SERVICEAVTALER

Det fins leverandører som tilbyr såkalte «serviceavtaler» hvor de automatisk sender en e-post for å varsle at det er på tide å skifte f.eks. elektroder på hjertestarteren. Hva hvis kontaktpersonen har sluttet eller e-posten havner i spam-filteret? Da er man like langt og i.flg. en rapport utarbeidet av ambulansetjenesten er hele 2/3 av alle norske hjertestartere i faresonen.

Det fins cirka 35 000 startere i Norge og så mange som 25 000 av disse vil kanskje ikke virke i et nødstilfelle. 

Det fins andre leverandører som tilbyr personlig oppmøte for å skifte komponenter 1 gang pr. år/ved behov. Dette er supert, men ekstremt dyrt. Siden det er dyrt, velger mange å avstå fra slike løsninger – og vi er tilbake til at bedriften velger å ta ettersynet selv.

NORGES BESTE HJERTESTARTER

OMRÅDER MED VESENTLIG FORSKJELL PÅ HJERTESTARTERE

 • Sprut/støvsikkerhet (IP-grad)
 • Batteriets levetid
 • Elektroders levetid
 • Brukervennlighet
 • Språkmuligheter
 • Kan brukes på barn
 • Garanti
 • Oppgraderinger
 • Kompatibilitet med ambulansen
 • EKG
 • Datalagring ved bruk
 • Wifi tilkobling

Relatert artikkel TEST AV HJERTESTARTERE hvor forskjellene tydeliggjøres

HVORFOR ER VÅR MODELL NORGES BESTE HJERTESTARTER?

SOLID
Som beskrevet ovenfor er det funksjonaliteter og bruksområder hvor de billige skiller seg fra de beste. Vår hjertestarter har IP56, dette betyr at den er særdeles sprut og støvsikker (markedets beste IP-grad). Dette har kanskje ikke så stor betydning når den henger på veggen, men vi oppfordrer alle bedrifter/private å ta med seg hjertestarteren hvis man skal på tur.

SIKKER
Våre batteri har i utgangspunktet en levetid på 7 år, men – et batteri påvirkes av miljøet det befinner seg i. Hvis hjertestarteren er med på tur og blir liggende i bilen/kaldt vil dette påvirke batteriets levetid. Da hjelper det ikke at du får en e-post eller besøk om 1 år. Vårt patenterte AED Alert™ system er alltid i kontakt med hjertestarteren. Vi har 24-timers support 365 dager i året. Vi får 3 ganger pr. dag beskjed fra starteren om hvordan det står til med batteriets og andre komponenters status. Med andre ord; vi vet alltid status på hjertestarteren og kan raskt sende ut nye komponenter når det trengs.

BRUKERVENNLIG
Vår hjertestarter har en stor farge LCD-skjerm som gir tydelige instruksjoner med både lyd, bilde og tekst. Dette kan med et enkelt tastetrykk endres fra norsk til engelsk. Det er langt i fra sikkert at vedkommende som skal operere starteren forstår norsk. Man forteller også starteren enkelt med et tastetrykk om pasienten er et barn eller en voksen. Den vil da automatisk tilpasse størrelsen på sjokket som den vil avgi til pasienten (viktig!). Volumet og lysstyrken endrer seg basert på omgivelsene og knapper er tydelig merket. Alt dette er viktig når vi vet at i en stresset situasjon, hvor minuttene teller, må alt forenkles. Kroppen er full av adrenalin og stressnivået er høyt. Da er det greit å ha Norges beste hjertestarter tilgjengelig og klar til bruk!

BEST GARANTI
Vi tilbyr en livstidsgaranti. Det er vårt ansvar at din starter til en hver tid skal fungere. Hvis den går i bakken, blir stjålet eller utsatt for hærverk vil vi erstatte den, uten kostnad for deg. En hjertestarter er et elektronisk apparat drevet av en software. Med vårt AED Alert™ system vil vi automatisk oppgradere hjertestarteren for deg, uten tilleggskostnad.

NORGES BESTE HJERTESTARTER

KOMPATIBEL
Hvis hjertestarteren blir tatt i bruk skal det utføres DHLR (hjerte og lungeredning med bruk av defibrillator/hjertestarter) helt til medisinsk personell kommer til stedet. Vår modell er utstyrt med elektroder som gjør at ambulansepersonellet ikke trenger å ta av våre elektroder for å sette på sine egne. De bare enkelt kobler elektrodene fra vår hjertestarter og kobler de til eget apparat i ambulansen. Dette er tidsbesparende og tiden er avgjørende. Om ønskelig kan de ta med hele starteren da det ligger lagret resultater fra EKG og bruk av hjertestarteren som kan være avgjørende for videre behandling.

TRYGGHET
Vårt AED Alert™ system informerer oss 3 ganger pr. døgn hvor hjertestarteren befinner seg. Dette registreres (av oss) i Hjertestarterregisteret og vi oppdaterer registeret hvis den endrer sin faste lokasjon fordi den er med på tur. Dette er ekstremt viktig for AMK (ambulansetjenesten) da de noen ganger ønsker å sende folk for å hente nærmeste hjertestarter før ambulansen ankommer. Vi oppdaterer kontinuerlig Hjertestarterregisteret med status på lokasjon, samt forhold på batteri og elektroder.

KONKLUSJON
Basert på det som er beskrevet ovenfor våger vi å påstå at vår modell er Norges beste hjertestarter! Ingen andre leverandører kan tilby alt/noe av dette og kombinert med markedets desidert laveste pris på hjertestarter er vi stolte av denne «tittelen»!

Vi har også en laveste pris garanti både både hjertestarter, hjertestarterkurs og førstehjelpskoffert!

 

KONTAKT OSS – VI SVARER INNEN 15 MIN