NORSK HJERTESTANSREGISTER RAPPORT 2018

Norge er det eneste landet i verden hvor det er lovpålagt med et hjertestansregister.

I hjertestansregisteret registreres alle hjertestanshendelser i Norge. Der måles hvor mange som får hjertelungeredning (HLR) utenfor sykehus og inne på sykehus.

Rapporten for 2018 er ikke kommet ut, men vi har fått tilgang til noen tall.

Over 80 prosent får HLR av «mannen i gata» før ambulansen kommer frem!!

Det kan være HLR startet av tilstedeværende, pårørende med eller uten veiledning fra AMK, eller ambulansen. I Norge får over 80 prosent med hjertestans HLR før ambulansen kommer fram.

Det er helt unikt!

Det er et svært høyt tall i verdenssammenheng. Andre land med tilsvarende registre strever med å nå over 50-60 prosent. (Ref. Nakos).

Hvorfor er det viktig med et hjertestansregister?

Svaret på det er at hjertestans er en så tidskritiske hendelse hvor alle behandlingsledd må spille på lag, komme til riktig tid og raskt nok. Derfor er hjertestans en velegnet tilstand å måle hvor bra et ambulansesystem er, helt fra nødmeldetjenesten, førsterespondenter, til ambulansen og videre med intensivbehandling etter at pasienten har kommet til sykehus.

I registeret samles data fra alle ledd i behandlingen og hvordan de gjør jobben sin. Fra nødmeldetjenesten 113, publikum, ambulansetjenesten og sykehusene. Per i dag er det ikke så gode data på rehabilitering etterpå.

Data fra alle ambulansetjenester i Norge er å finne i rapporten for 2018 som kommer i Juni.

Hva viser tallene for 2018?

Litt over 3300 fikk behandling for hjertestans av ambulansetjenesten i 2018.

20-25 personer fikk koblet til hjertestarter og fikk sjokk og puls før ambulansen kom fram til stedet.

Dette er meget bra.

Det er en myte at vi gjenoppliver folk til en dårlig funksjon. Det går bra med veldig mange.

13 prosent fikk påkoblet hjertestarter før ambulansen kom frem.

Av disse 13 prosentene ble halvparten koblet på hjertestarter av akutthjelpere, first respondere eller brannvesen.

Resterende av disse 13 prosentene fikk koblet på hjertestarter av publikum. Dette var stort sett på offentlige steder, og viser viktigheten av å ha hjertestartere lett tilgjengelig, der folk ferdes.

Alle hjertestartere bør registreres på 113.no. Da blir de synlige på AMK.

Hvor i landet er man best?

Tall er bare en del av svaret:

 “Noen er flinke til å registrere, noen er flinke til å behandle og noen til å få pasientene til å overleve. Men de som er best på alle disse tre per nå er Nordlandssykehuset, St. Olavs hospital og Sykehuset i Vestfold. De kan vi lære av. Det betyr ikke at de andre ikke er flinke, men disse tre har orden i sysakene og er litt flinkere enn alle de andre.”                                               Uttalse fra Ingvild Beate Myrhaugen Tjelmeland – Leder Norsk hjertestansregister.

Hvordan ligger Norge an sammenlignet med resten av verden?

– Vi er best i verden på hvor mange som får HLR før ambulansen kommer. Vi kan gjøre HLR enda bedre. Og vi får til god behandling til tross for en utfordrende geografi med spredtbygd befolkning og lange avstander. Som nevnt tidligere sliter andre land med å nå over 50- 60 prosent.

Fullstendig rapport for 2018 kommer i Juni 2019 og finner man på Norsk hjertestansregister.

 

 

Del

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Flere artikler