BLI INSTRUKTØR / FORHANDLER

Safer Life Norges beste pris på hjertestarter, hjertestarterkurs og førstehjelpskoffert

 

 

 

 

Safer Life utfører bl.a. DHLR-kurs over hele landet og har en «pool» med uavhengige instruktører som vi delegerer oppdragene til.

Vi er alltid interessert i å knytte til oss gode instruktører og forhandlere. Vårt minstekrav til instruktørene er at de er sertifiserte gjennom NRR og/eller har tilsvarende faglig kompetanse. De må også ha nødvendig utstyr for å avholde gode DHLR og andre kurs (vi låner ut treningsstarter) God formidlingsevne vektlegges også da vi ønsker å ufarliggjøre kursinnholdet og motivere deltakerne til å handle i akutte situasjoner.

Oppdragsmengden avklares mellom instruktør og fagansvarlig på forhånd.

Salg av våre produkter og betaling for kurs du avholder

Vi belønner våre instruktører og forhandlere for salg av våre produkt. Provisjon spesifiseres etter avtale.

Våre produkt består av hjertestarter, skap til hjertestarterDHLR-kurs enten hos kunde eller på nett, samt førstehjelpsutstyr til Norges desidert laveste priser.

Er du interessert i å bli en av våre instruktører/forhandlere?

Fyll ut skjema og send inn så tar fagansvarlig kontakt for videre dialog.

 

Taushetsplikt

Alle opplysninger partene mottar fra hverandre plikter de å holde hemmelig. Taushetsplikten gjelder ikke når opplysningsplikt følger av lov, forskrift eller vedtak truffet med hjemmel i lov. Hvis en part med hjemmel i lov blir pålagt å gi opplysninger som er taushetsbelagt, skal han så vidt mulig konsultere den annen part før informasjonen gis.

Ved å fylle inn og sende kontaktskjema under bekrefter du din interesse for å ta oppdrag for Safer Life, samt at du har nødvendig sertifisering og/eller faglig kompetanse. Fagansvarlig vil ta kontakt for nærmere samtale.