Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Safer Life Solutions AS (heretter kalt Safer Life) samler inn og bruker personopplysninger.
 
Safer Life, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).
 

Behandling av personopplysninger på SaferLife.no

Webredaktøren og daglig leder har det daglige ansvaret for Safer Lifes behandlinger av personopplysninger på Safer Life.no, med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev, tilbud og lignende. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Domeneshop AS er vår driftsleverandør for SaferLife.no. Utvikling, drift og vedlikehold av gjøres internt og/eller ved bruk av innleide konsulenter.

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på servere som driftes av leverandøren. Det er kun Safer Life som har tilgang til opplysningene som samles inn.

Nettstatistikk

Safer Life samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på SaferLife.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 195.159.103.82, brukes bare 195.159.103.xx. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.

Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics, samt Facebook pixel på vårt nettsted. Informasjon fra disse verktøy utleveres ikke fra Safer Life til andre aktører.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

Følgende informasjonskapsler brukes på SaferLife.no:

 

  • Analyseverktøyet Google Analytics plasserer  informasjonskapsler på din maskin. Dette gjøres for at vi skal kunne samle inn statistikk, og slettes etter et visst antall dager. Nevnte cookes heter “_ga” og “_gid” og kan slettes manuelt fra din maskin.
  • Facebook-pikselen er en HTML-kode for nettstedet som gjør det enklere å måle, optimere og bygge publikum for våre annonsekampanjer på Facebook.

Slik administrerer du informasjonskapsler (nettvett.no)

 

Google Analytics

Google Analytics er et verktøy fra Google som samler data og statistikk om de som besøker nettsiden vår. Her kan vi få oversikt over hva slags innlegg som er mest populære, hvilke flest mulig lukker med en gang og hvor mange besøkende vi hadde denne uken i forhold til forrige. Kort fortalt alt man trenger å vite om trafikken på nettsiden og hvem som besøker den.

Nyhetsbrev

Safer Life sender ut nyhetsbrev/kampanjer cirka 2-4 ganger per år via e-post. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse hos en leverandør. E-postadressen lagres i en egen database hos disse og deles kun på lovlig vis med oss. Nyhetsbrevet vil ha en enkel fremgangsmåte på hvordan avbestille nyhetsbrevet.

Bestilling av kurs/produkt

På nettsiden kan du be Safer Life om å holde et kurs for din virksomhet, vi ber da om navnet på en kontaktperson og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi får inn ved bestillinger av foredrag blir ikke benyttet til andre formål enn å administrere kurset/kundeforholdet.

E-post og telefon

Safer Life benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet for å utføre oppgaver. Mottaker i avdelingen der e-posten eller telefonsamtalen mottas har det daglige ansvaret for behandlingen av personopplysninger i denne sammenheng. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av prosessen kan bli journalført i interne systemer (CRM) og vil ikke bli delt med utenforstående.

Safer Lifes medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Telefonsamtaler (telefonnummer fra og til, samt tidspunkt for samtalen) logges i vårt telefonsystem (MBN) levert av Telenor. Denne loggen er nødvendig for administrasjon og drift av systemet, samt at den benyttes som grunnlag for statistikk på aggregert nivå. I tillegg har ansatte en oversikt over de siste anropene på sine telefoner. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres.

Besøk i Safer Lifes lokaler og deltakelse på arrangement i vår regi

Liste over kursdeltakere

Når du melder deg på kurs, lagres informasjon til bruk for kursadministrasjon og for utstedelse av kursbevis.

Safer Lifes ansvar: Safer Life er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger for å gjennomføre booking av evt. kurslokaler og foreta, samt administrere påmelding fra deltakere på Safer Lifes kurs. Opplysningen skal bare brukes av  Safer Life til dette formålet.

Opplysninger om ansatte

Safer Lifes eksterne partner innen økonomistyring behandler personopplysninger om sine ansatte og innleide konsulenter for å administrere lønn og personalansvar. Rettslig grunnlag følger av personopplysningsloven § 8, første ledd og § 8 a), b) eller f) samt § 9 a), b) og f). Det er administrasjon hos ekstern partner som har det daglige ansvaret for dette. Det registreres nødvendige opplysninger for utbetaling av lønn, for eksempel grunndata, lønnsnivå, tidsregistrering, skatteprosent, skattekommune og fagforeningstilhørighet. Andre opplysninger om ansatte er knyttet til vedkommendes arbeidsinstruks og tilrettelegging av vedkommendes arbeid.

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Safer Life har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av Safer Lifes systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Safer Life ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Kontakt oss

E-post: kontakt@saferlife.no
Telefon: +47 950 91 113