REDDE FLERE LIV

VÅRT BIDRAG TIL Å REDDE FLERE LIV
Vi vet at svært mange bedrifter og privatpersoner ikke prioriterer å anskaffe en hjertestarter. Dette begrunnes ofte med at det er for dyrt og de vet ikke hvordan den skal brukes.

Vår løsning er derfor at vi tilbyr både markedets beste hjertestarter til en pris fra kroner 0, samt et hjertestarterkurs for kun 1900,-.

Neste ledd er vedlikehold av hjertestarteren og her bruker vi et patentert og unikt kontrollsystem. Dette overvåker den operative statusen på hjertestarteren 365 dager i året døgnet rundt. Vi får umiddelbart en rapport ved mistanke om feil på starteren og derfor kan vi raskt kontrollere/utbedre en evt. feil. Systemet brukes også til å kontinuerlig vite hvor hjertestarteren befinner seg og fortløpende oppdatere Hjertestarterregisteret. Vår supportlinje har åpent 24 timer i døgner året rundt.

I dag fins det over 20 000 hjertestartere i Norge som ikke vil virke i en skarp situasjon. Dette er som en følge av mangelfullt vedlikehold over flere år. Med vår løsning er dette problemet ikke lenger et tema og kombinasjonen av flere (vedlikeholdte) hjertestartere og flere innbyggere med kunnskap om HLR vil redde flere liv – garantert!

Ekstern artikkel Vi gjør vårt for å delta i den nasjonale dugnaden for å redde flere liv!

HJERTESTANS – #2 DØDSÅRSAK I NORGE
Hjertestans og hjerneslag tar livet av vesentlig flere enn f.eks trafikkulykker. Det er kun kreft som krever flere ofre i Norge. I tillegg fins det store mørketall på de som blir pleietrengende etter en hjertestans/hjerneslag.

 

Allikevel har det ikke vært et nevneverdig stort fokus på kunnskap om HLR og tilgang på flere hjertestartere de siste 10 årene. Det kjøres store markedskampanjer for trygg trafikk og Kreftsaken er velkjent – det er jo bra!

Vi mener at det også burde settes på dagsordenen at Norges generelle befolkning burde ha langt bedre kompetanse om HLR. I tillegg bør det utplasseres langt flere hjertestartere rundt i det ganske land. Kombinasjonen av hurtig igangsetting av HLR og bruk av hjertestarter redder flere liv – enkelt og greit!

TIDEN JOBBER IMOT PASIENTEN
De første 5 minuttene er helt livsavgjørende for om pasienten skal overleve og/eller unngå varige mèn. Ambulansepersonellet gjør så godt de kan, men de bruker i snitt 18 minutter på sin ankomst i tettbygde strøk.

Det er derfor ekstremt viktig å innse at det er vi innbyggere som må hjelpe hverandre i kritiske situasjoner. HLR er faktisk ganske enkelt, men uten basiskunnskap vil de fleste vegre seg for å bidra når behovet melder seg. Det er også blitt usedvanlig enkelt å bruke en hjertestarter, men her også trengs en enkel demonstrasjon først.

 

Del

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Flere artikler