LOVVERKET OM HJERTESTARTER OG HJERTESTARTERKURS

LES MER OM VÅRT HJERTESTARTERKURS (fra kun 1900,-)

HMS-forskriften (internkontrollforskriften) tilsier at man skal ha “nødvendig opplæring, samt systematisk, dokumentert og regelmessig vedlikehold av både kompetanse innen førstehjelp og selve hjertestarteren”. Lovverket forteller også litt om krav til hjertestarterkurs, les om det i bunn av denne artikkelen (“Rundskriv fra Sosial- og helsedirektoratet”).

Holdningen til Arbeidstilsynet er at man bør ha årlige oppfriskningskurs innen både bruk av hjertestarter, samt kompetanse innen livreddende førstehjelp. I tillegg mener de at alt førstehjelpsutstyr skal ha regelmessig ettersyn. Det er adgang til at bedriftene selv utfører både ettersynet og intern kursing, men erfaringer viser at dette ikke er hensiktsmessig eller særlig gjennomførbart.

Alle bedrifter bør ha en hjertestarter, sier en ansatt fra Arbeidstilsynet når vi spør han.

Urovekkende mange hjertestartere i Norge har utgåtte komponenter og står derfor i fare for å ikke virke i en kritisk situasjon. Dessuten viser en nyere undersøkelse at det går i gjennomsnitt nesten 4 år mellom hver gang en arbeidstaker deltar på hjertestarterkurs og/eller førstehjelpskurs i regi av arbeidsgiver. Dette er verken innenfor lovens rammer eller til hjelp for å redde flere liv fra hjertestans.

Hjertestarter lov

I ytterste konsekvens kan Arbeidstilsynet utstede relativt tunge overtredelsesgebyr (OTG) hvis de avdekker mangler på dette feltet, men det aller mest alvorlige er at flere liv kan reddes hvis bare fokuset rettes mer mot forbedring.

Relatert artikkel Krav til bruk av hjertestarter og HLR

I Danmark overlever vesentlig flere (regulert for innbyggertall) en hjertestans utenfor sykehus. De har hatt dette som et bevisst satsningsområde over flere år og det har gitt gode resultater. Norge har endelig begynt å ta etter og vi ser at flere overlever ved hurtig igangsetting av HLR og bruk av hjertestarter.

Relatert artikkel Hvordan virker en hjertestarter?

Kort oppsummert

Er det lovpålagt å ha jevnlig ettersyn og vedlikehold av min hjertestarter? JA
Er det lovpålagt å ha hjertestarterkurs? JA, det skal også friskes opp årlig.
Kan bedriften gjøre dette selv? JA, men statistikk viser at det ikke er gjennomførbart.
Vil det redde flere liv om vi har kompetanse og en fungerende hjertestarter? JA

Vi tilbyr en vedlikeholdt hjertestarter for kroner 0 og hjertestarterkurs for kroner 1900,-.

Relatert artikkel Hva er en godkjent hjertestarter?

Rundskriv fra Sosial- og helsedirektoratet
Krav til bruk av defibrillatorer (hjertestartere) utenfor helsevesenet.

Reglene om elektromedisinsk utstyr tar sikte på at elektrisk utstyr skal virke tilfredsstillende og i tråd med regelverket. Det innebærer bl.a. at virksomheter med hjertestarter må ha rutiner for kontroll og vedlikehold og opplæring i bruk av utstyret. Det er ikke nødvendig med delegering fra lege for å kunne bruke en hjertestarter. Regelverket for medisinsk utstyr setter ingen spesifikke krav til kvalifikasjoner for menigmanns bruk av hjertestartere. Rundskrivet anbefaler likevel at legfolk får adekvat opplæring: Defibrillatorer bør brukes av personell som har kunnskaper i HLR og at dette alltid må utføres i tillegg til bruk av defibrillator. Nødvendig opplæring må gis, helst årlig og praktiske øvelser bør inngå i opplæringen.

 

Kilder
Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr
Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr

[contact-form-7 id=”2432″ title=”VIL DU BLI OPPRINGT? LEGG IGJEN DITT NUMMER”]

Del

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Flere artikler