SAFER LIFE STØTTER LUFTAMBULANSEN

Partene i krisen innen luftambulansen står ovenfor viktig valg. Dette er valg som vil få en direkte påvirkning på det norske folks akutte helsetilbud. I verste fall vil liv gå tapt pga. en sterkt redusert luftambulansetjeneste. Krisen må avverges til enhver pris, og det må skje innen utgangen av juni.

Dette er et nasjonalt problem, sier Mats Gilbert som er spesialist i anestesiologi og klinikkoverlege ved Akuttmedisinsk klinikk.

«– Jeg registrerte på møte med helseministeren forrige uke at direktøren for Lufttransport så på situasjonen som mye mer alvorlig enn tidligere kjent. Jeg ba derfor om et konkret svar på hvordan selskapet tolker dagens situasjon, og dette er svaret jeg fikk. Tallene er ekstremt foruroligende. Et tap på opp mot 70 av totalt 100 piloter før sommeren vil føre til at tjenesten kollapser,» sier han til VG.

Om Luftambulansetjenesten

Luftambulansetjenesten HF har driftsansvaret for luftambulansen i Norge. Drift av luftambulansen i finansieres av det offentlige og kostnaden er rundt 1 milliard kroner årlig.

Tjenesten består av særdeles kvalifisert helsepersonell som gir behandling både på skadested og underveis i transporten. Luftambulansen hjalp ca. 20 000 personer i fjor, hvorav de fleste hadde behov for livreddende akutthjelp.

Det fins 13 ambulansehelikoptre og 9 fly fordelt over 19 baser. Oppdragsmengden øker og det var en oppgang på 4,6% fra 2015 til 2016. Akuttoppdrag utgjorde hele 78% i 2016. I tillegg er det transport mellom sykehus og mindre alvorlige hendelser.

Pasienter med hjertesykdom utgjør som vanlig den største andelen av pasienter. Det er hver enkelt AMK sitt valg når det skal rekvireres luftambulanse og avgjørelsen tas på bakgrunn av den lokale kompetansen. Tallene for hjertepasienter er sannsynligvis høyere da pasienter med hjertestans ikke blir registrert i statistikken til ambulansehelikopterene.

Det fins en egen skala som avgjør graden av alvorlighet (0 = frisk 7 = død) og pasienter over 4 har stort behov for assistanse fra luftambulansen. Hele 62% av pasientene er i denne kategorien.

FOTO: STAALE WATTØ

Samfunnsøkonomisk galskap

Hvis man ser bort i fra de personlige tragediene, virker det som galskap at pilotene nå er i en disputt om lønnsnivået. Det koster den Norske staten 2,5 millioner årlig pr. pasient som blir pleietrengende. Det er derfor ekstremt viktig at kvalifisert hjelp kommer raskt på plass! Staten må prioritere dette, snarest mulig. Vi er verdens rikeste land!

Norge er et langstrakt land og vi har et (stort) behov for en luftambulansetjeneste. Dette er ikke en tjeneste kun for de oppe i nord. Dette er en nasjonal tjeneste som årlig redder mange liv.

Tydeliggjør verdien av egen kunnskap om HLR

På tross av den enormt gode innsatsen til ambulansetjenesten både på bakken og i luften så overlever kun 14% en hjertestans utenfor sykehus. Dette tar livet av flest mennesker i Norge, kun slått av kreft.

Prosentandelen som overlever uten varige skader kan økes til hele 75% med kunnskap om grunnleggende HLR og rikelig tilgang til hjertestartere i det offentlige rom. Hvis en pasient med hjertestans mottar HLR og sjokk fra en hjertestarter innen de første 5 minuttene mangedobles pasientens sjanse for overlevelse. Du og jeg må holde live i pasienten til kvalifisert helsepersonell ankommer og overtar behandlingen.

Hvis nå luftambulansen reduseres kraftig er det bare nok en årsak til å få utplassert flere hjertestartere, samt lære Norges befolking basal hjerte- og lungeredning!

Relatert artikkel Ambulansetjenesten får færre midler

Del

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Flere artikler