SAFER LIFE TILBYR NÅ KRISEHJELP!

Senter for Stress og Traumepsykologi og Safer Life har inngått en samarbeidsavtale som innebærer at alle kunder hos Safer Life kan motta rådgivning og bistand etter en kritisk hendelse.


Det å være redningsmann/kvinne ved en hjertestans kan oppleves som som svært traumatisk. På grunn av personvernloven får som oftest ikke redningsmannen vite utfallet av hendelsen. Ambulansen tar med seg pasienten og redningsmannen blir stående igjen.

Svært mange sitter igjen med spørsmål på om deres innsats var tilstrekkelig og tilfredsstillende utført.

Vi har derfor opprettet dette tilbudet til alle våre kunder i samarbeid med Senter for Stress og Traumepsykologi.

Om Senter for Stress og Traumepsykologi

Senteret ble etablert i 1999 og har sine kontorer i Oslo. De hjelper bedrifter med forebyggende tiltak og bistand i etterkant av kritiske hendelser. Bistanden ytes til både enkeltpersoner og grupper.

Viktige tiltak

Normalt vil det være tre hovedelementer i oppfølgingen av ansatte etter en kritisk hendelse.

1 – Informasjon

Det er viktig at alle berørte parter får god og utfyllende informasjon så snart som mulig om: 1) Hva som har hendt; 2) Hva som ble gjort for å håndtere hendelsen; og 3) Hvilken hjelp de berørte har fått og vil få. Informasjonsarbeidet utføres normalt av virksomhetens egen ledelse.

2 – Støttesamtale (defusing)

Umiddelbart etter en hendelse (samme dag) bør de som har vært aktivt involvert i en hendelse sette seg sammen og snakke gjennom hva som skjedde og hvordan den enkelte opplevde hendelsen. Dette er ikke en evaluering, men en gjennomgang av hendelsesforløpet som bidrar til at de som var direkte involvert i krisehåndteringen får delt informasjon og derved får en bedre oversikt over hva som skjedde, og hvordan de mestret situasjonen. Dette møtet ledes normalt av noen fra virksomheten selv.

3 – Profesjonell oppfølging

Noen kritiske hendelser kan medføre store belastninger for de involverte, og det kan være tilrådelig med oppfølging av en psykolog som kan gjennomføre systematiske samtaler enten med grupper av ansatte, eller enkeltpersoner. I noen tilfeller kan kriserammede også ha behov for korttids behandling etter en hendelse. Videre kan psykologen bistå med rådgiving og støtte til virksomhetens ledelse umiddelbart etter en hendelse.

Senter for Stress og Traumepsykologi tilbyr den bistand som er beskrevet over. De har gjennom årene også bistått mange personer og gruppe som har vært involvert i hendelser hvor de måtte utføre livreddende førstehjelp. Slike hendelser kan medføre ubehagelige minner og reaksjoner hos enkelte – men de har gode metoder for å arbeide med dette og redusere de negative reaksjonene etter en kritisk hendelse.

 

 

Del

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Flere artikler