SAFER LIFE VALGT SOM LEVERANDØR AV 500 HJERTESTARTERE MED SKAP

Det er en stor glede for oss å ha blitt valgt som leverandør av 500 hjertestartere med utendørs skap. Disse skal leveres til foreningen “Et Hjerte av Gull” som vil utplassere dem i det offentlige rom.

Hjertetstarterne vil være tilgjengelig 24/7 i oppvarmede skap hvor folk ferdes. I tillegg vil skapene være overvåket og det er en aktiv GPS-sporing på samtlige startere.

Foreningen er et initiativ fra mennesker med stor erfaring innen akutthjelp. En tilsvarende “aksjon” i Nederland resulterte i at hele 1400 nye hjertestartere ble plassert ut i skap i samfunnet. Foreningen i Norge har som mål å utplassere minst 500 hjertestartere i første omgang.

Dette vil ha en stor effekt på antallet som overlever hjertestans utenfor sykehus. De fleste startere er i dag plassert på arbeidsplasser med begrenset åpningstid. Ved å få vesentlig flere ut i det offentlige rom vil tilgangen til dette livreddende apparatet sterkt forbedres.

Det var viktig for foreningen å finne en leverandør som kunne tilby en hjertestarter av beste kvalitet til riktig pris. Samtlige hjertestartere er/vil bli folkefinansiert. Det var derfor en selvfølge for oss å strekke oss så langt som mulig for å støtte initiativet.

Gleden er derfor stor nå som Safer Life har blitt valgt – og vi ser frem til samarbeidet!

Et Hjerte av Gull
Vårt mål er at vi hver måned skal kunne hedre en person som har reddet et annet menneske fra å dø for tidlig. Kunstneren Bjørg Thoraldsdottir har laget et spesielt bilde (se over), som skal prege diplomene vi deler ut i denne forbindelsen.

 

Les mer om hvordan du kan bidra på foreningens nettside.

 

Del

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Flere artikler