SERTIFISERTE DHLR INSTRUKTØRER

Hos oss verdsetter vi faglig kvalitet i alle ledd. Dette betyr den beste hjertestarteren, det beste hjertestarterkurset og ikke minst de beste DHLR-instruktørene. Disse organiseres av vår fagansvarlige som har 8 års erfaring fra internasjonale operasjoner i Forsvaret. Han står også bak vårt hjertestarterkurs på nett som er en fin introduksjon til temaet, samt en tidsbesparende metode å kunne vedlikeholde kunnskapen.

For å ivareta kvaliteten har vi strenge krav til både oss og eventuelle underleverandører av våre varer og tjenester.

Våre førstehjelpskurs og hjertestarterkurs utføres alltid av instruktører hvor NRR-sertifisering er et minimumskrav.

Vi er medlem av NRR og alle våre DHLR-instruktører er sertifisert i henhold til krav og retningslinjer fra Norsk Resuscitasjonsråd (NRR).

 Safer Life er medlem av Norsk Resuscitasjonsråd
Norsk Resuscitasjonsråd er stiftet av Norsk Anestesiologisk Forening, Norsk Cardiologisk Selskap og Den norske Lægeforeningsspesialforeninger. De opererer blant annet som rådgivere omkring temaet resuscitering (gjennoppliving av person med hjertestans) overfor Norsk Førstehjelpsråd og Den norske lægeforening. Norsk Resuscitasjonsråd arbeider for faglig kvalitetssikring av undervisning og pasientbehandling. NRR samarbeider med norske helsemyndigheter for å utarbeide de beste retningslinjene innenfor bl.a. HLR. Flere faggrupper både fra sykehus og pre-hospitale tjenester er også medlem iNorsk Resuscitasjonsråd. Deres instruktørkurs innen DHLR er derfor av øverste kvalitet.

Våre kursdeltakere kan derfor være 100% sikre på at kvaliteten på det vi leverer er ivaretatt og i tråd med gjeldende retningslinjer.

I tillegg vektlegger vi formidlingsevnen og ikke minst evnen til å ufarliggjøre temaet DHLR. For oss er det viktig å forenkle budskapet slik at mottaker føler seg vesentlig mer kompetent etter fullført kurs.

Det handler i stor grad om å tørre å bistå i en akutt situasjon.
Derfor er det viktig at kunnskapen har blitt formidlet på riktig måte..!

Et lite utdrag fra vårt  (DHLR) hjertestarterkurs på nett

Les mer om våre hjertestarter og førstehjelpskurs, se også pristesten av hjertestarterkurs.

 

VÅRT TEAM

Even Guren
Fagansvarlig
Gjennom min rolle som offiser og lagfører i internasjonale operasjoner har jeg planlagt og gjennomført mange skarpe og utfordrende oppdrag. Under planleggingsprosessen var det viktigste for meg som ansvarlig å forsikre meg om at alle kom trygt hjem. Vi har et stort forbedringspotensial på førstehjelp og respons når det kommer til hjertestans og hjerneslag i Norge. Telefon: 950 91 113
Fagansvarlig E-post
Regnskapssentralen
Regnskapsansvarlig
Regnskapssentralen AS er et autorisert regnskapsførerselskap, stiftet i 1952 og som holder til i Moss. Vi er et økonomihus som er en totalleverandør innen økonomiske og administrative tjenester. Vi er 19 løsningsorienterte ansatte med lang erfaring fra de fleste bransjeregnskap. I tillegg er vi del av regnskapskjeden Saga Services.
Kari Lise Nylèn
Senior instruktør
Anestesisykepleier ved sykehuset i Vestfold jobber daglig med anestesi og akuttmedisin. Gir opplæring av alle yrkesgrupper i HLR og førstehjelp. Min overbevisning er at det viktigste som blir gjort for å redde liv skjer på skadestedet. Der er det sjelden autorisert helsepersonell, da må de som er tilstede læres opp! Har lang erfaring fra Røde Kors.
Eirik Lossius Iversen
Sertifisert instruktør
Eirik har stor erfaring som San-soldat, instruktør og kursholder i førstehjelp. Han er idag San-befal i HV 09 og aktiv kursholder innen førstehjelp både med og uten DHLR. Eirik er hovedinstruktør innen førstehjelp på AdO arena og jobber også med sin bachelor i internasjonal beredskap. Ved siden av beredskap brenner han for at flest mulig skal lære seg førstehjelp, samt utplassering av hjertestarter hvor folk ferdes.
Ann Helen Mikkelsen
SERTIFISERT INSTRUKTØR
Studerer sykepleie på Oslomet og er ferdig utdannet i juni 2019. Ann Helen er styremedlem i Storbyuniversitetets studentforening for akuttmedisin (SSA), og i tillegg med i en Akuttgruppe på Oslomet. Hun har en stor interesse for faget og er svært motivert til å dele sine erfaringer og kunnskaper med andre.
Lucas Latorre Weibel
SERTIFISERT INSTRUKTØR
Lucas er en ferdigutdannet sykepleier med stor interesse for akuttmedisin. Han jobber på lungemedisinsk sengepost, akuttmedisinsk observasjonspost og som sanitetsmann i heimevernets innsatsstyrker. Tidligere erfaringer inkluderer roller som veileder og instruktør fra Oslomet hvor han var veileder i skolens akuttgruppe, samt som studentveileder v/arbeidsplassen på Ullevål.
Guro Reine
SERTIFISERT INSTRUKTØR
Sykepleierstudent på Oslomet - storbyuniversitetet og er ferdig utdannet i juni 2019. Stor interesse for akuttmedisin og engasjert i å lære bort førstehjelp og livreddende tiltak. Styremedlem i Storbyuniversitetets studentforening for akuttmedisin (SSA) og med i skolens akuttgruppe.
Hanna Jønland
SERTIFISERT INSTRUKTØR
Studerer Paramedic på OsloMet, og er ferdig utdannet i 2020. Er nestleder i SSA - storbyuniversitetets studentforening for akuttmedisin. Har tidligere studert anatomi og fysiologi, samt et år beredskapsledelse. Har et ønske om å dele kunnskapen sin med flest mulig, slik at dersom noe skjer er det alltid flinke folk i nærheten!
Lars Peder Henriksen
SERTIFISERT INSTRUKTØR
Lars Peder studerer siste året på sykepleien ved OsloMet, der han er styremedlem i Storbyuniversitetets studentforening for akuttmedisin (SSA), og i tillegg er med i Akuttgruppa på Oslomet. For utenom erfaring fra gastromedisinsk- og indremedisinsk sengepost, jobber han prehospitalt ved legevakten i Lillehammer. Lars Peder har stor interesse for å tilgjengeliggjøre informasjon og ferdigheter knyttet til akuttmedisin og førstehjelp
Kamilla Hesselberg-Meyer
SERTIFISERT INSTRUKTØR
Kamilla er ferdig utdannet sykepleier og studerer nå paramedic på OsloMet. Styremedlem i SSA - storbyuniversitetets studentforening for akuttmedisin. Tidligere erfaring fra sengepost og ambulanse. Har stor interesse for akuttmedisin og førstehjelp.
Instruktører
Hele landet
Våre instruktører er ikke bare DHLR instruktører, men de fungerer til daglig som ett ledd i helse-Norge. De har nøkkelroller innen anestesi, kardiologi og sykepleie med ett bredt spekter av utdanning. Dette gjør det mulig for oss å samle en bred gruppe mennesker med ekstrem god kompetanse. Vi har et stort nettverk av sertifiserte instruktører over hele landet.