SOLSKADER

Skader fra soling

Vi i Safer Life vil komme med en påminnelse om at solen og sommerværet kan skape forskjellige problemstillinger og ikke minst brannskader. I denne artikkelen skal vi forklare noen forskjellige begreper og behandlingsmetoder. Bruk fornuften og gjør tiltak før man i verste fall blir brent.

Solforbrenning

Solinflammasjon er også kjent som solforbrenning, Inflammasjon betyr betennelse og er den vanligste akutte effekten av UV- stråling på hvit hud. Solforbrenning klassifiseres som en 1.grads forbrenning og skaper en betennelse med blodkarutvidelse i huden med påfølgende hevelse, kløe og svie som blir gradvis borte i løpet av noen dager. Sterk solforbrenning kan gi blemmer som er svært smertefulle og oppstår ved ytterligere eksponering og klassifiseres som 2. eller 3 grads forbrenninger. 

Symptomer

Symptomene på solbrenthet kommer i løpet av noen få timer etter eller mens du soler deg. Det kan gi smerter, rødhet, hevelser og ved større skader blemmer.  Symptomer og tegn på solbrenthet opptrer vanligvis i løpet av noen få timer etter at du har solet deg.

Når et større område av huden blir brent så kan dette gi symptomer som hodepine, feber og slapphet (obs heteslag). Forebyggende tiltak kan være stegvis tilnærming til solen, og bruke solkrem med høy nok solfaktor.

Bruningseffekten

Når man soler seg er det både UVA og UVB- stråling som gir en bruningseffekt.

UVB stimulerer produksjonen av fargestoffet melanin i huden, mens UVA-strålingen bruner via allerede eksisterende melanin. Hvilken hudtype man har avgjør om man blir brun eller rød. For den vanlige nordmann er det en utfordring (uten solkrem) å bli raskt brun uten å bli litt brent. Mennesker med en mørkere hudtype vil få en raskere bruningseffekt. 

Behandling solforbrenning

Forskjellig behandling av ansikt og kropp ved solforbrenning?  Anbefalingene mellom behandling av ansikt og kropp er ikke forskjellige. Vær forsiktig med bruk av lokalbehandling med hydrokortison rundt øyet. Bruk salven og ikke krem. Salven er mer effektiv pga en fetere konsistens.

Hydrokortison

Bruk av hydrokortison på førstegradsforbrenninger er mye brukt i dagens behandlingstyper. Vitenskapelige studier viser til meget beskjedne resultater da tiden for fullstendig leging med behandling er påvist til å være 7 – 8 dager, mens fullstendig leging uten behandling viser seg å være 8 dager. Effekten på behandlingen viser seg kun etter 3-4 dager med hydrokortison og nytteverdien kan være tvilsom ifølge vitenskapelige studier.

Ved behandling med hydrokortison på solbrenthet skal det påføres i tynt lag i henhold til de anbefalte dosene og kun i kortere tidsperioder.

Aloe Vera

Aloe Vera inneholder stoffer som det hevdes har en legende effekt på skadet hud. Det er varierende resultater knyttet til forskningsstudier om Aloe Vera faktisk har noen effekt på solforbrenning og soleksem. Dette kan skyldes plantens geografiske opprinnelse og variasjon av stoffer i plantene.

I blant annet Danmark er Aloe Vera et godkjent naturlegemiddel og blir brukt på indikasjoner av lettere forbrenninger og mindre sår. Frostskader og solforbrenning ligger under denne kategorien og det hevdes at Aloe Vera fremmer fortykningen av skadet hud og vurderes som sikker ved lokal bruk. Om det har noen virkning på solforbrenning eller soleksem er ikke vitenskapelig dokumentert. Det har en umiddelbar kjølende effekt og dette virker lindrende og behagelig på forbrent hud.

Noen av tilsetningene gjort i produkter med Aloe Vera er giftige som Aloe lateks og aloe juice.  Disse kan gi reaksjoner da det påføres brent hud.

Burn Gel

Burn gel er en vannbasert gele som inneholder tetreolje (1.5%) og anbefales til mindre forbrenninger hvor den først og fremst gir en kjølende og lindrende effekt. Sekundært er den også hevdet å beskytte mot infeksjoner. Studier er gjort for å sammenligne den kjølende og legende effekt av vann og tetreolje. I denne studien fant man ingen forskjell. Vann er lett tilgjengelig, men krever at kompressene skiftes ofte, mens Burn gel kun skiftes en gang i timen. Det finnes ingen studier som har undersøkt effekten av Burn Aid på solforbrenning.

Man kan konkludere med at Burn gel kan ha en kjølende og lindrende effekt på solforbrenning i opptil en time. Det er en vesentlig mer kostbar behandling enn kompress i kaldt vann og ikke vist å gi noe mer effekt. Ved sterk solforbrenning må man kontakte lege.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soleksem

Soleksem er en allergisk reaksjon som treffer ca 10-15 % av befolkningen i Norden. Man trenger ikke eksponere seg like mye for solen som ved en solforbrenning for å få soleksem.  Ofte er det på våren etter lang mørketid man får reaksjoner som soleksem. Å holde seg unna solen etter utbrudd av soleksem er viktig.  Soleksem oppstår ved langt mindre soleksponering enn det som skal til for å få en solforbrenning.

Forekomst

Det er noe vanligere hos kvinner enn hos menn, oftest i de yngre år, men kan også komme i for første gang i eldre alder. Antibiotika og enkelte typer nervemedisin kan medføre at huden blir mer følsom og soleksem forekommer. Uventet hudreaksjoner etter soling kan tyde på at du utvikler soleksem. 

Symptomer

 • Reaksjoner i huden etter opphold i solen.
 • Etter soleksponering kommer utslettet noen timer og opptil 1-2 døgn.
 • Huden får små knuter eller blemmer inne i selve utslettet.
 • Plagsom kløe
 • Utslett kun på solbestrålt hud.
 • Vanlig at det kommer i nakke og bryst.
 • Ansiktet får sjelden slikt utslett da det får eksponering hele året.
 • Unngår man ny soling går det over ila 4 – 7 dager.

Behandling

 • Ved utbrudd er det viktig å holde seg unna sol.
 • Kalde omslag kan virke lindrende
 • Kortison kremer kan være tilstrekkelig, men vitenskapelige studier for helbredende effekt er ikke god.
 • Aloe Vera kan være lindrende og anbefales av noen.

Forebygging

 • Unngå solen, dekk til huden med klær, (tynne bomullsklær kan slippe uv stråler igjennom)
 • Bading i saltvann bør unngås da det gir opptil 50% sterkere UVA stråling igjennom vannet.
 • Solkremer gir ikke full beskyttelse, men dersom man bruker høyere faktor enn 15 og påser at den inneholder filter for både UVA og UVB stråling, vil dette ha god forebyggende virkning.
 • Kort og gradvis tilnærming av solen.
 • Lysbehandling hos hudlege før sesongen starter.

Er soleksem farlig?

Økt risiko for hudkreft hos pasienter med soleksem er ikke vitenskapelig bevist. Det er meget plagsomt, men ikke farlig.

Del

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Flere artikler