STATISTIKK HJERTESTANS I NORGE

Postet i HJERTESTARTER, HJERTESTARTERKURS. Se hele arkivet

Norge hadde en liten nedgang i antall hjertestans utenfor sykehus i 2016. Det ble «kun» registrert 3163 og dette er en nedgang fra det normale antallet som ligger nærmere 5000. Dette er særdeles gode tall og reddet mange liv. Av de som i 2016 fikk hjertestans overlevde i overkant av 400 mennesker.

Kjeden som redder liv er ekstremt viktig og fokus på HLR og tilgang på hjertestarter vil være en avgjørende faktor. Kun 14% overlever pr. i dag, men raskere start av hjerte- og lungeredning samt bruk av hjertestarter innen de første minuttene kan redde opp til 40%.

Kjede redder liv

I Norge er det faktisk pålagt å rapportere hjertestans og dette gjør våre tall ganske nøyaktige. Det muliggjør å kartlegge og planlegge hvordan man skal få reddet enda flere liv. Hjertestans utenfor sykehus er årsak nummer 2 (kun overgått av kreft) til død i Norge.

Et av områdene vi kan dramatisk forbedre oss er på bruk av hjertestarter. I kun 12% av tilfellene blir en hjertestarter tatt i bruk før ambulansen ankommer. Når man vet hvordan en hjertestarter virker og den utrolig gode effekten denne vil ha på sjansen for å overleve, forstår man også viktigheten av å få utplassert flere hjertestartere i Norge.

Det er et stort sprik i de forskjellige områdene i Norge når det kommer til utført HLR av førstehjelper ved en hjertestans. I f.eks Nord-Trøndelag utføres HLR i 90% av tilfellene, mens i Bergen utføres det kun 69% av gangene.

Samme måling er gjort på bruk av hjertestarter og der viser det seg at det er størst sjanse for å få koblet til hjertestarter i Innlandet (13%) og Finnmark (12%).

Størst sjanse for overlevelse av en hjertestans er det i Sør-Trøndelag (21%), mens landssnittet er 14%.

En plutselig hjertestans skjer i 61% av tilfellene i hjemmet og 39% på andre offentlige plasser (utenfor sykehus)

I Danmark har de over lengre tid hatt et stort fokus på å forbedre tallene presentert her. Dette har resultert i at det faktisk er over dobbel så stor sjanse for å overleve der sammenlignet med Norge.

Deres metode for forbedring har vært en satsning på et økt antall hjertestartere, samt trening på bruk av hjertestarter og HLR.