STATISTIKK HJERTESTANS I NORGE

Norge hadde en liten nedgang i antall hjertestans utenfor sykehus i 2016. Det ble «kun» registrert 3163 og dette er en nedgang fra det normale antallet som ligger nærmere 5000. Dette er særdeles gode tall og reddet mange liv. Av de som i 2016 fikk hjertestans overlevde i overkant av 400 mennesker.

Kjeden som redder liv er ekstremt viktig og fokus på HLR og tilgang på hjertestarter vil være en avgjørende faktor. Kun 14% overlever pr. i dag, men raskere start av hjerte- og lungeredning samt bruk av hjertestarter innen de første minuttene kan redde opp til 40%.

Kjede redder liv

I Norge er det faktisk pålagt å rapportere hjertestans og dette gjør våre tall ganske nøyaktige. Det muliggjør å kartlegge og planlegge hvordan man skal få reddet enda flere liv. Hjertestans utenfor sykehus er årsak nummer 2 (kun overgått av kreft) til død i Norge.

Et av områdene vi kan dramatisk forbedre oss er på bruk av hjertestarter. I kun 12% av tilfellene blir en hjertestarter tatt i bruk før ambulansen ankommer. Når man vet hvordan en hjertestarter virker og den utrolig gode effekten denne vil ha på sjansen for å overleve, forstår man også viktigheten av å få utplassert flere hjertestartere i Norge.

Det er et stort sprik i de forskjellige områdene i Norge når det kommer til utført HLR av førstehjelper ved en hjertestans. I f.eks Nord-Trøndelag utføres HLR i 90% av tilfellene, mens i Bergen utføres det kun 69% av gangene.

Samme måling er gjort på bruk av hjertestarter og der viser det seg at det er størst sjanse for å få koblet til hjertestarter i Innlandet (13%) og Finnmark (12%).

Størst sjanse for overlevelse av en hjertestans er det i Sør-Trøndelag (21%), mens landssnittet er 14%.

En plutselig hjertestans skjer i 61% av tilfellene i hjemmet og 39% på andre offentlige plasser (utenfor sykehus)

I Danmark har de over lengre tid hatt et stort fokus på å forbedre tallene presentert her. Dette har resultert i at det faktisk er over dobbel så stor sjanse for å overleve der sammenlignet med Norge.

Deres metode for forbedring har vært en satsning på et økt antall hjertestartere, samt trening på bruk av hjertestarter og HLR.

Del

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Flere artikler