STRØM OG HJERTESTANS

Det er ikke mange år siden det å kjøre el-bil var hel utenkelig, tanken på de store batteriene, kostnadene og elendig rekkevidde gjorde at vi neppe tenkte tanken helt ut. Men, teknologien utvikler seg i en rakettfart, og i dag er det mange mange flere motorer og utsyr som drives av el-kraft, som for bare få år siden ble drevet av fossilt brennstoff.

Det igjen gjør at vi omgir oss med langt flere gjenstander som genererer eller bruker strøm, risikoen for å bli utsatt for en strømgjennomgang vil jo da være høyere. I dag er det vanlig at vi har store mengder med både likestrøm og vekselstrøm rundt oss til enhver tid.

Det å bli utsatt for en strømgjennomgang kan gi fatale konsekvenser, særlig vekselstrøm da vi i nettet i dag har 50 Hz, det er tilnærmet den samme frekvensen som menneskets hjerte slår med. Derfor er risiko for hjertestans svært nær dersom en slik ulykke skulle skje.

Høyspent kan være og er ofte livsfarlig, men også lavspent kan gi alvorlige skader og død. Studier utført av STAMI viser at strømgjennomgang også kan gi helseskader på kort og lang sikt. Noe som vi er blitt mer klar over de siste årene der studiene etter hvert er blitt publisert.

FSE Hjertestarterkurs

Det beste er selvsagt og ikke utsette seg for slike ulykker, men vi vet at det skjer, selv om det er systematisk og nitidig jobbing innen HMS for å forebygge ulykker. Derfor er det viktig at først og fremst de som jobber med eller ved strøm har en handlingsberedskap dersom ulykken skulle være ute.

Hva kan du gjøre da, om det skulle skje? Jo du kan sørge for å ha kunnskap innen hjertelunge redning med bruk av hjertestarter! Jo tidligere første strømsjokk med hjertestarter gis jo større er muligheten for å redde liv. Studier viser at sjansen kan være opptil 70 – 75 % . Dersom det er gjort kvalitativ basal hjerte-lungeredning, og første sjokk fra hjertestarter gies innen 3- 5 minutter etter hjertestans.

SLIK UTFØRER DU GOD HLR

Hva er basal hjerte og lungeredning (ofte kalt bare HLR)?

HLR er blant annet en blanding av kompresjoner i brystet, samt munn-til-munn innpust (ventilering).
Dette sørger for leveranse av noe oksygenholdig blod til hjernen og andre organer. Dette er viktig å fortsette med til medisinsk personell overtar og forhåpentligvis oppnår en bedre hjerterytme og pusteevne for pasienten. DHLR er HLR med bruk av hjertestarter.

Brystkompresjon

Brystkompresjonen simulerer hjerteslagene og skal helst gjøres i kombinasjon med munn-til-munn innpust. Mange har vegringer mot innpust, og forskning viser at det aller viktigste er kompresjonene. Disse gir også et visst trykk i brystet som igjen skaper simulert ventilering i en kort periode.

Når skal man utføre gjenoppliving?

En person som ikke puster og/eller responderer på kontakt eller rist.

Les mer om hvordan utføre god HLR og/eller hvordan bruke en hjertestarter

 

 

Del

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Flere artikler